Przestępstwo

Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

Oskarżony poprosił na ulicy nieznanego mężczyznę o papierosa. Mężczyzna poczęstował go papierosem w postaci "skręta", którego oskarżony niezwłocznie wypalił - mimo iż w trakcie palenia zorientował się, że papieros zawiera susz konopi indyjskich. Następnego dnia oskarżony w towarzystwie innych osób jechał samochodem, z udziałem którego doszło do zdarzenia drogowego. W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci pobrali od wszystkich osób próbki krwi. W przypadku oskarżonego wykryto w tej krwi obecność przetworów konopi indyjskich. To doprowadziło do postawienia oskarżonemu zarzutu posiadania środka odurzającego, a następnie do skazania go. Wyrok nie został zaskarżony i się uprawomocnił, ale kasację od niego wywiódł Prokurator Generalny. Sąd Najwyższy przy rozponaniu sprawy stwierdził zaś, że

Poza obszarem penalizacji nadal pozostaje proces zażywania środka odurzającego lub substancji psychotropowej, który zawsze wiąże się z jakąś formą "posiadania", "dysponowania", "dzierżenia", czy po prostu "trzymania" takiego środka. Wszystkie te formy dysponowania środkiem odurzającym w omawianej sytuacji nie mogą być uznane za jego "posiadanie" w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Nie budziło wątpliwości, że oskarżony "posiadał" środek odurzający wyłącznie w czasie jego zażywania. Problem sprowadzał się właśnie do właściwej interpretacji znamienia "posiadania" zawartego w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta nie zakazuje samego zażywania narkotyków przez sprawcę. Karalne jest posiadanie środka narkotycznego w chwili stwierdzenia tego czynu. SN podkreślił, że takie posiadanie jednak powinno nosić cechy pewnej trwałości od momentu wejścia przez sprawcę w posiadanie środka odurzającego do momentu ujawnienia tego faktu przez organy ścigania. Nie można przecież użyć środka odurzającego bez wcześniejszego wejścia w jego "posiadanie", czyli bez "trzymania go". Wszystkie dysponowania środkiem odurzającym bezpośrednio przez jego użyciem nie mogą być uznane za jego "posiadanie" w rozumieniu art. 62 w/w ustawy. A zatem w przypadku użycia w całości środka odurzającego karanie takiej osoby za wcześniejsze jego posiadanie byłoby wyrazem złamania podstawowych reguł procesu karnego, w szczególności zasady nullum crimen sine lege (nie można karać za coś, co nie jest przestępstwem).

W przedmiotowej sprawie oskarżony nie został ujęty w czasie dysponowania środkiem odurzającym. Stwierdzono jedynie, że był pod jego wpływem. Do jego skazania doszło w wyniku niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej przepisu art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wbrew intencjom ustawodawcy. Kierując się zatem przedstawionymi powyżej względami Sąd Najwyższy uniewinnił oskarżonego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 roku, sygn. akt V KK 363/09

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

Maciek

9.1.2018 17:28:38

Re: Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

miastowciaga@gmail.com Witam, Po wykonaniu badań wykryto mała zwartość kwasu po spożyciu marihuany. Otrzymałem akt oskarżenia z wyzywaniem do złożenia wnioskowy dowodowych. w bliżej nie określonym czasie nie później niz 2014r w bliżej nie określonym miejscu na terenie powiatu X posiadał wbrew przepisów ustawy środki odurzające w postaci suszu konopi w ilości pozwalającej na odurzenie jednej osoby. wcześniej po wynikach przyznałem ze z pożywałem sam i nie pamiętam skad miałem. teraz dostałem własnie akt oskarżenia. co powinienem teraz zrobić ? jedyny dowód to badania plus moje wyjaśnienie. czy składać wniosek o umorzenie??

Iwo

1.5.2017 17:41:17

Re: Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

Drogi Jerzy! Jestem pewien że został by on wtedy ukarany za (zapewne nieumyślne, ponieważ po marihuanie nie zyskuje się specjalnej ochoty do mordowania;)) zabójstwo, ale sam fakt zażywania powinien pozostać niekaralny. Jeżeli już komuś miało by zaszkodzić, to tylko i wyłącznie zażywającemu(a w przypadku marihuany o wiele mniej niż tak powszechnie stosowany ( i legalny!) alkohol;))

kiniiiiiaa

17.4.2013 12:7:37

Re: Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

ja mam takie pytanie gdy chlopak pod wpływem środków odurzajacych tzn ekstazy,metamfetaminy i amfetaminy sam idzie na policje i składa fałszywe zeznania gdzie policja reaguje na to.nastepnie umieszczja go w zakladzie psychiatrycznym na okres 6dni (jest maloletni tzn 17lat )jak kara mu grozi?

Kuba

19.9.2010 23:43:28

Re: Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

słownik proszę w rękę ..

jerzydomator57

11.5.2010 12:56:44

Re: Samo zażywanie narkotyku nie jest karalne

Nie sprawiedliwe a jak by zabił pare osub naprzykład na przestanlo PKS to co tesz by mu nic nie było bo ktos poczenstował go papierosem a może i by mugł zabic w domu domownika i tesz Nic bo by postawili ten artykuł Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 roku, sygn. akt V KK 363/09

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: