e-prawnik.pl Porady prawne

Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

Pytanie:

Czy istnieje przepis zobowiązujący kierowców wózków jezdniowych do poddania się badaniom psychologicznym? W programie kursu na kierowcę takiego wózka jest taki wymóg.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

Osoby, które są zobowiązane do poddania sie badaniom psychologicznym określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Jak wskazuje przepis art. 124 niniejszej ustawy badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:

  1. kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem;
  2. kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli: kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust 1;
  3. kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny;
  4. kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego;
  5. osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska;
  6. osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Obowiązkowemu badaniu podlega także instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie.

Jak więc wynika z powyższego, kandydat na kierowcę wózka jezdniowego nie podlega temu obowiązkowi.

Potrzebujesz porady prawnej?