e-prawnik.pl Porady prawne

Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Pytanie:

Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału lokalu mieszkalnego, jeżeli wnioskodawca nie posiada stałego zameldowania na terenie tej gminy przez co najmniej 3 lata.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

5.10.2004

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego rozróżnia dwa rodzaje uchwał podejmowanych przez gminę. Są to: przynajmniej pięcioletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i uchwała w sprawie zasad wynajmowania mieszkań z tego zasobu. Ta ostatnia powinna zawierać określenie przesłanek, branych pod uwagę przy przydziale lokali, takich jak: stan finansowy osoby, stanu techniczny mieszkania, brak mieszkania. Uchwała powinna zawierać wymóg weryfikacji publicznej (udostępnienie listy wszystkim mieszkańcom gminy), uwzględniania kolejności zgłoszeń i ustaleń komisji społecznej. Przepisy wskazują ponadto, że uchwała ma zawierać kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo najmu lokalu i w tym zakresie możliwe byłoby ustalenie warunku np. trzyletniego zameldowania na terenie gminy. Nie wydaje się natomiast możliwe uznanie takiego warunku za podstawowy do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ