Nauczyciel dyplomowany

Pytanie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie studium pedagogiczne. Parę lat temu dyrektor mojej szkoły na podstawie liczby godzin matematyki i informatyki w moim indeksie uznał moje kwalifikacje za wystarczające do nauczania w/w przedmiotów. Czy te kwalifikacje są wystarczające do nauczania matematyki i informatyki, jeśli np. chciałbym uczyć w innej szkole? Czy te kwalifikacje są podstawą do wypłacania mi pensji nauczyciela dyplomowanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W treści pytania zawarł Pan informacje, że jest Pan nauczycielem dyplomowanym. Nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po spełnieniu wymagań kwalifikujących do zdobycia kolejnego stopnia awansu, odbyciu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Zdobyty przez Pana stopień awansu jest honorowany w każdej szkole.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole (...)

 • Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz (...)

NA SKÓTY