Plan urlopów a urlop na żądanie

Pytanie:

Zatrudniłam pracownika od 1.02.2008 r. do 30.06.2008 r. i nie zamierzam go dalej zatrudniać. Chciałabym ująć urlop pracownika w planie urlopów. Wyliczyłam, że za okres zatrudnienia należy się pracownikowi 11 dni urlopu ( 88 godzin). Ile pracownik ma podać dni urlopu w planie urlopów? Czy potrącam z 11 dni 4 dni z tytułu urlopu na żądanie i wpisuję w plan urlopów tylko 7 dni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego (urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego). Zgodnie z dyspozycją art. 163 § 1 kodeksu pracy planem urlopów nie obejmuje się części urlopu wypoczynkowego udzielanego na żądanie. Ponieważ ustawodawca nie różnicuje w tej kwestii pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony, a także pracowników, którym przysługuje urlop wypoczynkowy za cały rok kalendarzowy jak i pracowników którym przysługuje urlop proporcjonalny, określając plan urlopów każdego pracownika należy nie uwzględniać w planie urlopów części należnej z tytułu urlopu na żądanie.

Szerzej kwestia urlopu na żądanie została omówiona w artykule Urlop na żądanie - czyli co zrobić, jeżeli pracodawca nie chce dać Ci urlopu? znajdującym się na stronach naszego serwisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY