Produkt krajowy w kodeksie celnym

Pytanie:

W przypadku stosowania preferencji krajowych w przetargach występuje pojęcie produktu krajowego. W którym momencie produkt staje się "polskim"? Jak to wygląda gdy produkty stosowane do produkcji pochodzą z importu, natomiast końcowy wyrób składany jest w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy odróżnić preferencje krajowe czy raczej podstawy ich stosowania od pojęcia produktu krajowego. Ten drugi ma swoją definicję zawartą w Kodeksie celnym, do niego bowiem odwołuje się ustawa o zamówieniach publicznych. I tak zgodnie z art. 16 Kodeksu celnego: Towarami pochodzącymi z danego kraju są towary całkowicie tam uzyskane lub wyprodukowane. Towarami całkowicie uzyskanymi lub wyprodukowanymi w danym kraju są: 1) produkty mineralne tam wydobyte, 2) rośliny lub produkty roślinne tam zebrane, 3) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane, 4) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych, 5) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo na jego terytorium, 6) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi danego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą, 7) towary wytworzone na pokładach statków przetwórni z produktów, o których mowa w pkt 6, pochodzących z tego kraju, o ile statki przetwórnie zostały zarejestrowane w danym kraju i pływają pod jego banderą, 8) produkty wydobyte z dna morskiego i z wnętrza ziemi pod nim, znajdującym się poza morzami terytorialnymi, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji dna lub wnętrza ziemi pod nim, 9) odpady i pozostałości powstałe w danym kraju w wyniku procesów produkcyjnych i towary zużyte, jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców, 10) towary wytworzone w danym kraju wyłącznie z towarów, o których mowa w pkt 1 - 9, lub z ich pochodnych na dowolnym etapie przetworzenia. Zgodnie z kolei ze stosownym rozporządzeniem w sprawie preferencji krajowych, mają one zwykle zastosowanie (obowiązkowo, wg uznania zamawiającego lub za zgodą Prezesa UZP) w przypadku, jeżeli dostawcy lub wykonawcy użyją do wykonania zamówienia co najmniej 50% wartości tak zdefiniowanych produktów krajowych. Oczywiście problem sprowadza się do szczegółowego wyliczenia wartości poszczególnych składników. W przypadku montażu produktów końcowego w Polsce z podzespołów różnego pochodzenia, dostawca powinien wykazać, że do produktów końcowego zostało użyte, co najmniej 50% wartości produktów krajowych. Żaden przepis nie pozwala przy tym na uwzględnianie np. wartości pracy montażowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podstawowe prawa i obowiązki osób względem prawa celnego

  Po akcesji Polski do Unii Europejskiej system prawa celnego w naszym kraju składa się będzie z bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego oraz przepisów krajowych, tj. ustawy - Prawo (...)

 • Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • Większa pomoc de minimis w rolnictwie

  Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów (...)

 • Telefon dla donosicieli...

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od klientów KAS informacji na temat: naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń (...)

 • Oznakowanie produktów bez GMO

  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponowane przepisy (...)

NA SKÓTY