Wypowiedzenie umowy nauczycielowi a stan nieczynny

Pytanie:

Czy nauczyciel mianowany, któremu wręczono zwolnienie na podstawie Karty Nauczyciela art 20 ust. 1 może po otrzymaniu wymówienia wystąpić o przeniesienie w stan nieczynny? Czy w trakcie stanu nieczynnego nauczyciel może kontynuować pracę w tej samej szkole w mniejszym wymiarze godzin? Czy może to również robić po zakończeniu stanu nieczynnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela, który stanowi, że dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć może: - albo rozwiązać z nim stosunek pracy, - albo na wniosek nauczyciela, przenieść go w stan nieczynny. Oznacza to, że dyrektor powinien skonsultować z nauczycielem swoją decyzję, co do rozwiązania umowy (przeniesienia w stan spoczynku), gdyż ustawa pozostawia nauczycielowi wybór. Jeżeli tego nie zrobi to nauczyciel ma prawo- już po otrzymaniu wypowiedzenia- złożyć wniosek o przeniesienie w stan spoczynku. Karta Nauczyciela stanowi, że w takiej sytuacji nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w ustawie. Co do zasady należy zatrudniać nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze, jednakże Karta Nauczyciela przewiduje od tego wyjątki. Jeżeli zatem zostaną spełnione określone przesłanki-można zatrudnić nauczyciela mianowanego w niepełnym wymiarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania (...)

NA SKÓTY