e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana wynagrodzenia po przejściu zakładu

Pytanie:

Jeżeli na skutek przejęcia części zakładu pracy w trybie art. 23 kp, nowy pracodawca przedstawi nowe warunki płacy, to czy jest określony stopień możliwości obniżenia przez niego płacy? Czy nowy pracodawca może zaproponować obniżenie płacy np. o 50%? Kiedy Sąd Pracy może uznać zaproponowane warunki za formę szykan bądź chęci zwolnienia pracownika poprzez proponowanie mu warunków nie do przyjęcia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana wynagrodzenia po przejściu zakładu

8.9.2004

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, nowy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracowników na piśmie o fakcie przejścia zakładu oraz o skutkach z tym związanych, w zakresie ich stosunków pracy, przed wprowadzeniem tych zmian. W terminie dwóch miesięcy od tego zawiadomienia, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Zawiadomienie takie ma zawierać pouczenie o skutkach wynikających z przepisów prawa pracy. Jeżeli pracodawca wskazuje pracownikowi nowe warunki zatrudnienia (np. nową wysokość wynagrodzenia), jest to wypowiedzenie zmieniające i powinno odpowiadać wszystkim warunkom takiego wypowiedzenia. Przepisy nie wprowadzają żadnych limitów co do możliwości obniżenia wynagrodzenia - oprócz oczywiście wynagrodzenia minimalnego. Sąd pracy, w postępowaniu z odwołania od wypowiedzenia zmieniającego bada, czy wypowiedzenie jest uzasadnione i zostało dokonane zgodnie z prawem.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ