Zwolnienie według art. 21 ust. 1 pkt 105

Pytanie:

W 2006 roku zmarła moja Matka. Ponieważ zmarła przed 01.01.2007 zatem zobowiązany jestem do opłacenia podatku od spadków wg \"starych\" zasad. Masa spadkowa składa się (umownie) w 2/3 z nieruchomości i w 1/3 z akcji. Urząd skarbowy wydał decyzję zobowiązującą mnie do opłacenia podatku od spadków w kwocie \"P\" (ogólnie). Powiedzmy, że sprzedałem odziedziczone akcje i zobowiązany jestem wykazać osiągnięty dochód w zeznaniu PIT-38. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków. Gdzie konkretnie w zeznaniu PIT-38 (w której pozycji) mam wykazać zwolnienie wg art. 21 ust. 1 pkt 105 (w pozycji \"przychód\" ze znakiem minus czy w pozycji \"koszty uzyskania\") i w jakiej kwocie? Czy kwotą zwolnienia jest 1/3 zapłaconego podatku \"P\" od spadków (1/3*P) czy wartość akcji wykazana w zeznaniu podatkowym SD-3?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala obniżyć dochód osiągnięty ze zbycia akcji podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Odnośnie umiejscowienia powyższego zwolnienia w zeznaniu podatkowym należy wskazać, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 wskazanej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. podatku od spadków i darowizn. Dlatego kwota zapłaconego podatku nie może być ujęta w pozycji koszty uzyskania przychodów. Po prostu dochód wykazywany w zeznaniu PIT-38 (pozycja 27) powinien być pomniejszony o zapłacony podatek od spadków i darowizn, a jako dochód powinna być wpisana już kwota po pomniejszeniu o ten podatek.

Niestety odnośnie zakresu obniżenia dochodu o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn przepis jest nieprecyzyjny. Biorąc jednak pod uwagę wykładnię celowościową należy przyjąć, że dochód będzie obniżała tylko ta część podatku od spadków i darowizn, która przypada na wartość nabytych akcji, a nie cała kwota zapłaconego podatku. Z dużym prawdopodobieństwem takie stanowisko będą prezentowały również organy podatkowe, gdyż zgodnie z zasadami ogólnymi wykładni przepisów podatkowych, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: