e-prawnik.pl Porady prawne

Samorząd terytorialny

Pozostałe

Będzie można utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

17.9.2008

Rządowy projekt ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, który jest obecnie w Sejmie, zawiera przepisy, które umożliwią tworzenie i funkcjonowanie w Polsce nowej instytucji prawnej - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Czym będzie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej?

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej to instytucja ponadnarodowa, mająca osobowość prawną, której zadaniem jest wspieranie i ułatwianie współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej. Członkami tych ugrupowań będą głównie samorządy terytorialne, ale mogą być nimi także państwa członkowskie oraz inne podmioty publiczne, np.: uniwersytety i szkoły wyższe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne muzea, placówki naukowe itp.

W ramach EUWT polskie samorządy, wraz z partnerami innych państw UE, będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia o charakterze ponadnarodowym, korzystając z unijnych środków finansowych. Istotą tych ugrupowań nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale ułatwienie współpracy terytorialnej między ich członkami.

Kto będzie decydował o przystąpieniu Polski czy samorządu terytorialnego do EUWT?

Zgodnie z projektem ustawy, decyzję o przystąpieniu Polski do EUWT będzie podejmowała Rada Ministrów w formie uchwały, w przypadku członkostwa samorządu terytorialnego - będzie to uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), podjęta bezwzględną większością głosów. O uczestnictwie w ugrupowaniu j.s.t. lub podmiotu publicznego będzie decydował minister spraw zagranicznych.

Ugrupowanie - zgodnie z projektem - będzie wpisywane do rejestru prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych. Decyzję o odmowie dokonania takiego wpisu będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Przepisy stanowią, że ugrupowanie nabywa osobowość prawną z dniem rejestracji. Zasady jego likwidacji zostaną określone w statucie.

Czemu konieczna jest nowa ustawa?

Obowiązek przygotowania tej ustawy wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zgodnie z nim, państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do ustanowienia na poziomie krajowym ustawodawstwa, które umożliwi stosowanie przepisów tego rozporządzenia w ich państwach.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (sejmowy druk nr 893)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ