Koncesje i zezwolenia

Ochrona konsumenta

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet w telefonie

Strona 1 z 2

Stawki opłat za rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe i korzystanie z Internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych w roamingu międzynarodowym zostaną obniżone od 1 lipca 2009 roku. Parlament Europejski przyjął uzgodnione z rządami państw członkowskich nowe rozporządzenie, które przedłuża i rozszerza zakres rozporządzenia w sprawie usług roamingowych z 2007 roku.

Niższe stawki opłat za połączenia głosowe

Rozporządzenie nie określa wysokości stawek opłat roamingowych, lecz nakłada górne pułapy cen, poniżej których operatorzy telefonii komórkowej będą mogli konkurować na rynku oferując niższe ceny za rozmowy telefoniczne. Operatorzy działający na rynkach państw członkowskich będą mogli stosować następujące stawki opłat w roamingu (wszystkie stawki bez podatku VAT):

  • Od 1 lipca 2009 roku: nie wyższe niż € 0,43 za minutę za połączenia wychodzące i nie wyższe niż € 0,19 za minutę za połączenia przychodzące;

  • Od 1 lipca 2010 roku: nie wyższe niż € 0,39 za minutę za połączenia wychodzące i nie wyższe niż € 0,15 za minutę za połączenia przychodzące;

  • Od 1 lipca 2011 roku: nie wyższe niż € 0,35 za minutę za połączenia wychodzące i nie wyższe niż € 0,11 za minutę za połączenia przychodzące.

Od 1 lipca 2009 roku operatorzy musza stosować naliczanie sekundowe, choć będą mogli wprowadzić minimalną opłatę za pierwsze 30 sekund rozmowy.

Niższe stawki opłat za transmisję danych

Parlament i państwa członkowskie UE (Rada) uzgodniły, że wysłanie wiadomości tekstowej w roamingu będzie kosztować nie więcej niż € 0,11 (netto) począwszy od 1 lipca 2009 roku.

Pozostałe stawki opłat za usługi transmisji danych - takie jak wysyłanie emaili, plików i surfowanie po internecie zostały uregulowane na poziomie hurtowym, a więc w rozliczeniach między operatorami. Pułapy cen określają maksymalne stawki, jakie operator sieci, w której realizowana jest usługa może zażądać od operatora  macierzystej sieci klienta (wszystkie stawki bez podatku VAT):

  • Od 1 lipca 2009 roku: nie wyższe niż € 1,00 za megabajt;

  • Od 1 lipca 2010 roku: nie wyższe niż € 0,80 za megabajt;

  • Od 1 lipca 2011 roku: nie wyższe niż € 0,50 za megabajt.

Klienci korzystający z usług w roamingu będą mogli od 1 marca 2010 roku wybrać dla siebie  maksymalny limit wydatków. Jeden z tych pułapów powinien zostać określony na poziomie € 50,00 (netto) lub odpowiadającej mu ilości danych. Ten limit zostanie automatycznie przypisany klientom, którzy przed 1 lipca 2010 roku nie dokonają innego wyboru.

Operatorzy będą musieli zawiadomić klienta w chwili, kiedy wykorzysta on 80% swojego limitu. Kiedy klient wykorzysta cały limit operator wyśle mu kolejne zawiadomienie wraz z informacją, co powinien zrobić, aby dalej korzystać z usługi przesyłu danych w roamingu. Jeśli klient nie odpowie, operator zawiesi wszystkie usługi przesyłu danych w roamingu.

Do połowy 2011 roku Komisja Europejska dokona oceny korzyści, jakie odnieśli klienci z obniżenia stawek opłat za usługi telefonii komórkowej w roamingu oraz przyjrzy się sytuacji rynkowej mniejszych, niezależnych lub nowych operatorów telefonicznych. Komisja powinna przedstawić propozycje innych niż regulacja cenowa metod stymulowania konkurencji na wewnętrznym rynku usług roamingowych.

Rozporządzenie wygaśnie 30 czerwca 2013 roku. Gdyby nie nowe rozporządzenie, istniejące przepisy przyjęte przez Parlament i Radę w 2007 roku wygasłyby do końca czerwca 2010 roku.

Adina-Ioana VĂLEAN (ALDE, RO)

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna)

Procedura: Współdecyzja

Debata: 21.04.2009

Głosowanie: 22.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Niższe ceny za SMS-y w roamingu

Miliony ludzi, którzy każdego dnia przekraczają granice państw UE, będą płacić jeszcze mniej za korzystanie z telefonu komórkowego.

Unijni ustawodawcy w głosowaniu opowiedzieli się za obniżeniem cen połączeń telefonicznych wykonywanych lub otrzymywanych za granicą, czyli w tzw. roamingu. W ciągu najbliższych trzech lat podobne ograniczenia zostaną nałożone na wiadomości tekstowe oraz usługi przesyłania danych.

Jest to kolejne zwycięstwo europejskich konsumentów, które cieszy jeszcze bardziej z uwagi na zbliżające się wakacje. Warto też przypomnieć, że dzięki dotychczasowym ograniczeniom cenowym, już teraz podróżując po UE, płacimy o 60 proc. mniej za rozmowy w roamingu.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: