Prawo budowlane - Porady prawne

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy (...)

Czy są określone prawem lub normą minimalne wymiary miejsca parkingowego?

Kupiłam mieszkanie w bloku wraz z miejscem parkingowym obok niego. Czy są określone prawem lub normą minimalne wymiary miejsca parkingowego? Wydaje mi się, że nasze miejsca są zbyt wąskie?

Postawienie ogrodzenia bez zgody sąsiada

Mam pytanie. Czy wolno mi postawić lekkie ogrodzenie (bez betonowej podmurówki) w granicy, bez zgody mojego sąsiada?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Budowa na gruncie dzierżawionym

Czy mogę uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie, którego jestem dzierżawcą, a nie właścicielem?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku (...)

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiający zlecił wykonanie robót wykończeniowych budynku mieszkalno-użytkowego, w tym również montaż instalacji elektrycznej wraz z montażem (...)

Pozwolenie na budowę studni

Zgodnie z Art 124 ustawy prawo wodne wykonanie studni do głębokości 30 metrów i poborze wody nie przekraczającym 5 m3 nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego niezależnie czy ma być to studnia wiercona (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej

Czy opłata legalizacyjna może zostać rozłożona na raty po tym jak nie została uiszczona w terminie?

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Wykorzystanie terenu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy teren który po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zmienił swoje przeznaczanie może być nadal wykorzystywany w dotychczasowy sposób?

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Jaka jest swoboda gminy w ustalaniu w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów na dane cele?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki jest charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie jest zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym?

Obowiązki inwestrora w zakresie zabezpieczenia terenu

Jakie obowiązki w zakresie zabezpieczenia terenu ciążą na inwestorze, który planuje budowę?

Sprzeciw w stosunku do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

W jakich sytuacjach organ administracyjny może wnieść sprzeciw w stosunku do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę?

Wybudowanie altany a pozwolenie na budowę

Czy wybudowanie altany wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Samowola budowlana

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, (...)

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map (...)

Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

Czy jest możliwe zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku?

Zabudowa balkonu

Kupiliśmy mieszkanie w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkanie jest na parterze i otoczone jest należącym do nas ogródkiem. Do mieszkania przynależy balkon (mały taras znajdujący (...)

Rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę

Czy jest możliwe rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika