Prawo budowlane

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy (...)

Czy są określone prawem lub normą minimalne wymiary miejsca parkingowego?

Czy są określone prawem lub normą minimalne wymiary miejsca parkingowego?

Kupiłam mieszkanie w bloku wraz z miejscem parkingowym obok niego. Czy są określone prawem lub normą minimalne wymiary miejsca parkingowego? Wydaje mi się, że nasze miejsca są zbyt wąskie?

Postawienie ogrodzenia bez zgody sąsiada

Postawienie ogrodzenia bez zgody sąsiada

Mam pytanie. Czy wolno mi postawić lekkie ogrodzenie (bez betonowej podmurówki) w granicy, bez zgody mojego sąsiada?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Budowa na gruncie dzierżawionym

Budowa na gruncie dzierżawionym

Czy mogę uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie, którego jestem dzierżawcą, a nie właścicielem?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku (...)

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy?

Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiający zlecił wykonanie robót wykończeniowych budynku mieszkalno-użytkowego, w tym również montaż instalacji elektrycznej wraz z montażem (...)

Pozwolenie na budowę studni

Pozwolenie na budowę studni

Zgodnie z Art 124 ustawy prawo wodne wykonanie studni do głębokości 30 metrów i poborze wody nie przekraczającym 5 m3 nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego niezależnie czy ma być to studnia wiercona (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Remont hali handlowej

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej

Czy opłata legalizacyjna może zostać rozłożona na raty po tym jak nie została uiszczona w terminie?

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Wykorzystanie terenu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykorzystanie terenu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy teren który po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zmienił swoje przeznaczanie może być nadal wykorzystywany w dotychczasowy sposób?

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Jaka jest swoboda gminy w ustalaniu w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów na dane cele?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki jest charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie jest zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym?

Sprzeciw w stosunku do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Sprzeciw w stosunku do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

W jakich sytuacjach organ administracyjny może wnieść sprzeciw w stosunku do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę?

Obowiązki inwestrora w zakresie zabezpieczenia terenu

Obowiązki inwestrora w zakresie zabezpieczenia terenu

Jakie obowiązki w zakresie zabezpieczenia terenu ciążą na inwestorze, który planuje budowę?

Wybudowanie altany a pozwolenie na budowę

Wybudowanie altany a pozwolenie na budowę

Czy wybudowanie altany wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, (...)

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map (...)

Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

Czy jest możliwe zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku?

Zabudowa balkonu

Zabudowa balkonu

Kupiliśmy mieszkanie w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkanie jest na parterze i otoczone jest należącym do nas ogródkiem. Do mieszkania przynależy balkon (mały taras znajdujący (...)

Rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę

Rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę

Czy jest możliwe rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Czy inwestor, który chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku, musi być właścicielem danej nieruchomości?

Formy działalności obejmujące przepisy ustawy Prawo budowlane

Formy działalności obejmujące przepisy ustawy Prawo budowlane

Jakie formy działalności obejmują przepisy ustawy Prawo budowlane?

Decyzje organu w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku

Decyzje organu w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku

Jakie rozstrzygnięcia może podjąć organ nadzoru budowlanego w w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku?

Sprzeciw wobec zamierzonej zmiany sposobu użytkowania budynku

Sprzeciw wobec zamierzonej zmiany sposobu użytkowania budynku

Czy wobec braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego można rozpocząć użytkowanie budynku zgodnie ze zgłoszoną zmianą, w jakich przypadkach trzeba liczyć się z wniesieniem sprzeciwu przez organ?

Zgłoszenie zmiany przeznaczenia budynku

Zgłoszenie zmiany przeznaczenia budynku

Na czym polega zmiana przeznaczenia budynku i czy wymaga ona zgłoszenia?

Samowolna zmiana przeznaczenia budynku

Samowolna zmiana przeznaczenia budynku

Jakie konsekwencje grożą za samowolną zmianę przeznaczenia budynku, bez zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego?

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Jakie odszkodowanie przysługuje w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?

Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie działki należy brać pod uwagę przy analizie możliwości wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy?

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Czy jest warunek dobrego sąsiedztwa brany pod uwagę przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzji administracyjnej?

Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby można było w drodze decyzji administracyjnej ustalić warunki zabudowy?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien określać plan zagospodarowania przestrzennego?

Granice odpowiedzialności za szkodę górniczą

Granice odpowiedzialności za szkodę górniczą

Jakie są granice odpowiedzialności za szkodę górniczą?

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Inwestor, który uzyskał warunki zabudowy obniżające wartość sąsiednich nieruchomości obciążony zostaje kosztami ewentualnego odszkodowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 63. ust. 3 (...)

Co rozumieć przez linię zabudowy?

Co rozumieć przez linię zabudowy?

Przepisy dotyczące warunków zabudowy posługują się pojęcie linii zabudowy. Czego dotyczy linia zabudowy: czy jest to tylko budynek, czy zabudową są również miejsca postojowe dla pojazdów?

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

Strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Czy w postępowaniu o udzielenie warunków zabudowy stronami są również właściciele gruntów sąsiednich?

Brak podstaw faktycznych do kontroli przez nadzór budowlany

Brak podstaw faktycznych do kontroli przez nadzór budowlany

Jakie rozstrzygnięcie powinno zapaść w razie braku podstaw faktycznych do kontroli przez nadzór budowlany?

Zadania organów nadzoru budowlanego w orzecznictwie sądowoadministracyjnych

Zadania organów nadzoru budowlanego w orzecznictwie sądowoadministracyjnych

Jak zadania organów nadzoru budowlanego określa orzecznictwo sądowoadministracyjne?

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

Co obejmuje kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego?

1

2

3

4

5

...

17

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne