Prawo spadkowe

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Ustalenie wartości majątku spadkowego

Ustalenie wartości majątku spadkowego

Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?

Obliczanie wysokości należnego zachowku

Obliczanie wysokości należnego zachowku

Jeden z trzech spadkobierców dostał przed 15 laty darowiznę (pół domu notarialnie) o wartości 100.000 zł. Jego część spadku to 66.600 zł. Czy musi spłacić nadwyżkę pozostałym (...)

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Jak mogę ustalić cenę rynkową ziemi rolnej w danym rejonie. Czy taką informację udzieli mi Urząd Skarbowy działający w tym rejonie? Jak i czy można ustalić samemu wartość 30-letniego domu, (...)

Zapewnienie w postępowaniu spadkowym

Zapewnienie w postępowaniu spadkowym

We wniosku do sądu o uznanie nabycia spadku (w trybie ustawowym) jako dowód zostały wskazane odpowiednio akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców oraz jako trzeci dowód sformułowanie następującej (...)

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie (...)

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich?

Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej?

Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej?

Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej? Pragnę jeszcze zaznaczyć że prawomocne postanowienie jest z dnia 12 sierpnia 2014 r. Proszę o Państwa opinię.

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Zmarł brat-kawaler nie posiadający dzieci, mojego nie żyjącego 30 lat mojego męża. Żyje jeszcze matka zmarłego i siostra. Po moim zmarłym mężu pozostało dwoje dzieci. Proszę o podanie w (...)

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Czy możliwy jest dział spadku bez uprzedniego stwierdzenia nabycia spadku na rzecz wszystkich spadkobierców?

Proste przyjęcie spadku, a przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Proste przyjęcie spadku, a przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Czym różni się proste przyjęcie spadku od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Orzeczenie o dziale spadku

Orzeczenie o dziale spadku

W postępowaniu o dział spadku wnioskodawca wnosił o przyznanie nieruchomości jemu. Mniejszościowymi współwłaścicielami ułamkowymi nieruchomości są również inni spadkobiercy. Biegły oszacował (...)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jak kształtuje się zakres odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Jak dziedziczymy

Jak dziedziczymy

Dość późno zawarłam związek małżeński i na ten moment mamy stan rozdzielności majątkowej ( intercyza przed zawarciem związku małżeńskiego ) . Nieruchomości w których mieszkamy tzn. dom (...)

Dziedziczenie przez pasierba

Dziedziczenie przez pasierba

Mój obecny mąż nie jest ojcem mojego syna. Chciałabym jednak - żeby na wypadek śmierci mojego męża .. dziedziczył on tak samo jak pozostałe dzieci (tzn. - jedno dziecko które nie jest naszym (...)

Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku

Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku

Spadkobiercy nabyli spadek (dom). Orzeczenie jest prawomocne. Działu spadku jeszcze nie było. W jaki sposób spadkobiercy zobowiązani są finansować utrzymanie niezamieszkałego domu i podatki od nieruchomości? (...)

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nie posiadamy potomstwa ani bliskiej rodziny poza siostrą mojego męża, która jest mężatką i której mąż posiada rodzinę /brat, jego dzieci i wnuki/. Kiedy w przypadku braku testamentu, spadek (...)

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Żona posiada brata i bratową. Oni również nie mają potomstwa ani bliskiej rodziny. Mój mąż ma brata, który ma żonę, dzieci i wnuki. Kiedy w przypadku braku (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

Zrzeczenie się prawa do spadku

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia (...)

Podstawy wydziedziczenia

Podstawy wydziedziczenia

Czy spadkodawca może \"dowolnie\" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach? Czy osoba wydziedziczona o (...)

Odpowiedzialność za długi ojca

Odpowiedzialność za długi ojca

Jestem 20 lat po rozwodzie. Zmarł mój były mąż. W chwili obecnej okazało się, że w czerwcu ubiegłego roku otrzymał on kredyt. Bank domaga się spłaty kredytu od naszych dzieci (nie były one (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Chciałbym wrócić do poprzednio zadanego pytania. Opis stanu faktycznego był następujący: \"Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka (...)

Majątek wspólny małżonków a masa spadkowa

Majątek wspólny małżonków a masa spadkowa

Bezdzietnie zmarła moja krewna. Obok jej męża jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając ? mężowi i odpowiednie części (...)

W jakiej części mieszkanie nabyte przed ślubem wchodzi do masy spadkowej

W jakiej części mieszkanie nabyte przed ślubem wchodzi do masy spadkowej

Zmarła moja krewna. Nie miała dzieci, ale miała męża. Jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając 1/2 mężowi i odpowiednie (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Po śmierci mojej krewnej jej bratanek wystąpił do sądu o nabycie spadku, jako jeden ze spadkobierców ustawowych. Okazało się jednak, że w testamencie zmarła całość majątku przepisała na moją (...)

Dziedziczenie udziału; jak znieść współwłasność

Dziedziczenie udziału; jak znieść współwłasność

Zmarła moja żona, która była współwłaścicielem samochodu. Nie było testamentu. Jak uzyskać wyłączne prawo do własności lub uczynić któreś z trójki dzieci współwłaścicielem?

Samochód w spadku po ojcu

Samochód w spadku po ojcu

Czy jeśli zmarły ojciec pozostawił w spadku samochód osobowy, a nabywał go w trakcie trwania małżeństwa z matką ( jak rozumiem samochód ten stanowił wspólność majatkową), to w jakiej części (...)

Wydziedziczenie dzieci

Wydziedziczenie dzieci

Chcę przekazać swój udział w domu mojemu bratankowi w drodze darowizny za opiekę. Mam dwoje dzieci, które się mną nie interesują (nie znam nawet wnuków) i nie chcę by kiedyś po mojej śmierci (...)

Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

Od długiego czasu nie widziałem się z krewnym. O jego śmierci dowiedziałem się z wezwania do spłaty kredytu zaciągniętego przez niego. Bank powołuje się na dziedziczenie ustawowe i wskazuje (...)

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

Napisałem testament w którym typuję syna,córkę oraz narzeczoną jako spadkobiercę po sprzedaży nieruchomości jakie posiadam. Wyszczególniam każdemu z osobna co ma otrzymać lecz wykonawcą testamentu (...)

Skutki niesporządzenia spisu inwentarza spadku

Skutki niesporządzenia spisu inwentarza spadku

Przyjęto spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ale ten nie został sporządzony, czy można w takiej sytuacji powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe?

Osoby uprawnione do żądania sporządzenia spisu inwentarza spadku

Osoby uprawnione do żądania sporządzenia spisu inwentarza spadku

Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza spadku?

Termin do sporządzenia spisu inwentarza spadku

Termin do sporządzenia spisu inwentarza spadku

Czy do sporządzenia inwentarza spadku ustanowiony jest jakiś nieprzekraczalny termin?

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Na czym polega ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, jeżeli spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza?

Elementy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Elementy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Właściwość miejscowa sądu spadku

Właściwość miejscowa sądu spadku

Jaki jest miejscowo właściwy sąd dla spraw spadkowych?

Skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęci spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęci spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jaki jest skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęci spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Sposoby nabycia spadku

Sposoby nabycia spadku

Jakie są sposoby nabycia spadku?

Dziedziczenie w pierwszej grupie spadkowej

Dziedziczenie w pierwszej grupie spadkowej

Kto jest powołany z ustawy do dziedziczenia w pierwszej grupy?

Ustalanie prawa do zachowku

Ustalanie prawa do zachowku

Które darowizny nie podlegają zaliczeniu do spadku przy ustalaniu prawa do zachowku?

Powstanie roszczenia o zachowek

Powstanie roszczenia o zachowek

W jakiej sytuacji powstaje roszczenie o zachowek?

Podstawa ustalenia udziału spadkowego

Podstawa ustalenia udziału spadkowego

Co jest podstawą ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku?

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Czy można dokonać stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku w jednym postępowaniu?

Podział majątku spadkowego

Podział majątku spadkowego

Czy sąd jest zobowiązany ustalić skład majątku spadkowego w postępowaniu o jego podział?

Odpowiedzialność za wady prawne spadku

Odpowiedzialność za wady prawne spadku

Nabyłem udział w spadku. Spadkobierca miał jednak mniejszy udział niż ten, który zadeklarował w umowie, czy ponosi on z tego tytułu odpowiedzialność?

Stwierdzenie nabycia spadku a zbycie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku a zbycie spadku

Czy do zbycia spadku wymagane jest posiadanie stwierdzenia nabycia spadku?

Przedmiot umowy zbycia spadku

Przedmiot umowy zbycia spadku

Co jest przedmiotem umowy zbycia spadku, czy jedyny spadkobierca może zbyć tylko część spadku jaki otrzymał?

Umowa o zbycie spadku

Umowa o zbycie spadku

Na czym polega umowa zbycia spadku?

Obliczanie zachowku a darowizny spadkodawcy

Obliczanie zachowku a darowizny spadkodawcy

Czy przy obliczaniu zachowku uwzględnia się darowizny uczynione przez spadkodawcę?

1

2

3

4

5

...

34

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne