Egzekucja z wierzytelności

Pytanie:

Zgromadzenie wspólników uchwałą ustanowiło diety dla członków zarządu Spółki z o.o. za posiedzenia zarządu. Jeden z członków zarządu jest dłużnikiem z tytułu poręczenia osobistego kredytu innej Spółce z o.o. Czy dieta dla tego członka zarządu może być przedmiotem zajęcia komorniczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Członkowi zarządu z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach zarządu przysługuje wierzytelność w stosunku do spółki, o wypłatę należnej mu z tego tytułu - "diety". Wierzytelność ta, jak każda inna wierzytelność może stanowić przedmiot egzekucji komorniczej, na podstawie przepisów art. 695 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Bank, jako instytucja zawodowo zajmująca się udzielaniem kredytów musi mieć zapewnioną możliwość ich szybkiego odzyskiwania, jeżeli jego wierzytelność znajduje się w niebezpieczeństwie. Pozostawienie (...)

NA SKÓTY