Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Pytanie:

Jestem obywatelką niemiecką, mieszkającą w Polsce, posiadającą kartę stałego pobytu. Jestem właścicielem nieruchomości - działki z domem jednorodzinnym, którą nabyłam w grudniu 2004 roku. Zameldowana jestem w mieszkaniu u rodziców, będącym ich własnością. Rodzice wykupili lokal mieszkalny kilkanaście lat temu w roku 1987 (akt notarialny - umowa sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat) na własność od przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Rodzice zapisali mi w spadku to mieszkanie ujmując to we własnoręcznie napisanym testamencie podpisanym przez oboje Rodziców. Zaznaczam, że nie zależy mi na posiadaniu na własność tego lokalu, lecz na zbyciu go po śmierci Rodziców. Wiem, że cudzoziemiec z UE może posiadać tylko jedną nieruchomość, ale nie znam przepisów w przypadku spadku. W jaki sposób mogę sprzedać lokal mieszkalny nabyty w spadku od Rodziców będąc cudzoziemką posiadającą już nieruchomość w postaci działki i domu jednorodzinnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabyciem drugiego domu w rozumieniu przepisów ustawy jest nabycie przez cudzoziemca-osobę fizyczną nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która nie będzie stanowić stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca. Nie dotyczy to nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o własności lokali.  

Przepis ten nie znajdzie w Pani przypadku zastosowania, gdyż przepisów ustawy w ogóle nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie (art. 7 ustawy). Nie jest istotne, czy nabywa pani spadek na podstawie testamentu czy przepisów ustawy. Ważne jest, iż należy pani do kręgu spadkobierców ustawowych.  

Mogłaby Pani także nabyć nieruchomość, np. w drodze dziedziczenia bez zezwolenia gdyż nie jest ono wymagane  nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat.  

Poza tym w ogóle nie wymaga zezwolenia nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Nawiasem mówiąc co do nabycia ewentualnego drugiego domu (nie mieszkania), od 2009 r. nie będzie wymagane zezwolenie, jako że jest Pani obywatelką kraju członkowskiego UE. Nie wiemy jak długo mieszka Pani w Polsce, ale już w obecnej chwili zezwolenie na zakup drugiego domu nie jest wymagane, jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście dotyczy to obywateli państw UE. 

Jak widać z powyższego nie ma problemu z nabyciem w drodze dziedziczenia mieszkania po rodzicach. Nie będzie też problemu z jego sprzedażą. Po śmierci rodziców będzie Pani musiała złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w zakresie dotyczącym nieruchomości lokalowej do sądu polskiego. Postanowienie sądu pozwoli Pani legitymować się wobec osób trzecich jako spadkobierca i właściciel mieszkania i podpisać akt notarialny sprzedaży mieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY