Odpowiedzialność karnoskarbowa

Pytanie:

Jakie konsekwencje grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku nie odprowadzania podatku VAT od zaliczek? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność z tego tytułu reguluje ustawa kodeks karny skarbowy, a konkretnie rozdział 6 niniejszej ustawy. Zgodnie z regulacjami w niej zawartymi odpowiedzialność przebiega dwutorowo. Może być to odpowiedzialność z tytułu niepłacenie podatku należnego (ze stanu faktycznego wynika, ze z taka sytuacja mamy do czynienia) albo odpowiedzialność nie tylko za niepłacenie podatku, lecz również za niezgodne z prawdą wypełnianie deklaracji podatkowych. Np. zaniżanie podatku należnego Vat lub zawyżanie podatku naliczonego Vat.

Art. 54 kks reguluje drugi z rodzajów odpowiedzialności stanowiąc, że podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Również drugi z rodzajów odpowiedzialności jest regulowany przez art. 56 kks, który stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Natomiast pierwszy z rodzajów odpowiedzialności wynikający tylko z faktu niepłacenia podatku mimo prawidłowo wypełnionych deklaracji przewiduje art. 57 kks, który stanowi, że  podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jak wyraźnie zastrzega ustawodawca odpowiedzialność z tytułu samego niepłacenia podatku jest wykroczeniem skarbowym.

Oczywistym jest, że oprócz odpowiedzialności karno-skarbowej podatnik będzie zmuszony do zapłacenia należności podatkowej i ewentualnie orzeczonej grzywny za popełnione wykroczenie lub przestępstwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: