Odwołanie ze stanowiska prezesa sp.z o.o.

Pytanie:

Czy można a jeśli tak to w jaki sposób złożyć urząd prezesa zarządu spółki z o.o. posiadając jednocześnie 52% udziałów podczas nieobecności /przedłużający się w nieskończoność pobyt za granicą/ pozostałego kapitału zakładowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odwołania ze stanowiska Prezesa zarządu w spółce z o.o. dokonuje Zgromadzenie Wspólników, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może ponadto zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Wspólnik reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Tak zwołane zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, a co za tym idzie władne do zmiany składu osobowego zarządu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: