e-prawnik.pl Porady prawne

Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

Pytanie:

Jakimi przepisami określony jest obowiązek zatrudnienia specjalisty ds. bhp? Czy firma sprzedająca usługi spedycyjne, zatrudniająca 26 pracowników, powinna posiadać takie stanowisko pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

16.1.2001

Regulacje dotyczące poruszonego problemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. 109/704) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników jest zobowiązany do stworzenia w swoim zakładzie pracy jednoosobowej lub wieloosobowej komórki organizacyjnej lub zatrudnienia pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników ma obowiązek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 i nie mniej niż 11 pracowników nie jest zobowiązany do zatrudniania specjalisty do spraw bhp. Musi jedynie w swoim zakładzie pracy utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (służbę bhp) pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Zadania służby bhp można powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy (przy zatrudnieniu nie więcej niż 50 pracowników) lub pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (przy łącznej liczbie zatrudnionych nie przekraczającej 100 pracowników).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ