Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pytanie:

Pracownik od 17-06-2006 do 07-02-2007 przebywał na zwolnieniu lekarskim, od 08-02-2007 - do 28-06-2007 - na urlopie macierzyńskim. Wymiar urlopu wypoczynkowego - 26 dni. Obecnie wpłynęło podanie od pracownika o urlop wypoczynkowy za 2006 rok i 2007 rok, a po urlopie wypoczynkowym urlop wychowawczy - 3 lata. Czy okres urlopu macierzyńskiego jest liczony do wymiaru urlopu wypoczynkowego? Jeśli tak, to jaki wymiar urlopu wyliczyć pracownikowi za 2007 rok 6/12 czy 8/12 podstawy wymiaru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 180 § 1 kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze uzależnionym od liczby porodów. Urlop macierzyński przysługuje pracownicy niezależnie od urlopu wypoczynkowego i jest liczony do wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok (urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o czas pozostawania pracownicy na urlopie macierzyńskim). Sytuacje, w których urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wymienia bowiem enumeratywnie przepis 155[1] i 155 [2] kp.  Pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze za dany rok, mimo iż przez większą część roku przebywał na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 152 § 2 kp).  W przedstawionej sytuacji pracownica ma więc prawo do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2006 oraz nabyła prawo do 26 dni urlopu za 2007 r. (prawo do pełnego urlopu nabywa się bowiem zawsze 1 stycznia danego roku). Stosownie do art. 163 § 3 kp, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wskazany przepis kreuje obowiązek pracodawcy do udzielenia pracownicy urlopu w terminie przez nią wskazanym, a przypadającym bezpośrednio po upływie urlopu macierzyńskiego. Ponadto pracownica ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (art. 186 § 1 kp).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: