Zgłoszenie zmian w KRS

Pytanie:

W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:  Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

Zatem tekst jednolity umowy bądź statutu spółki dołącza się do wniosku o wpis do KRS-u, jeżeli wniosek ten dotyczy zmiany tej umowy lub statutu. Minimalne składniki umowy spółki z o.o. określone są w art. 157 par. 1 kodeksu spółek handlowych, i wśród nich nie zostało wymienione określenie wspólników spółki, ani członków jej zarządu. Stąd też jeżeli w przypadku tej spółki ograniczono się jedynie do elementów wymaganych przez kodeks spółek handlowych, to ani zmiana wspólnika, ani zmiana członka zarządu nie pociąga za sobą zmiany umowy spółki, a zatem nie będzie konieczne dostarczenie do sądu rejestrowego tekstu jednolitego umowy spółki. Jeżeli jednak w umowie spółki zostali wskazany wyraźnie jej wspólnik, czy prezes (co jest dopuszczalne, gdyż art. 157 określa jedynie obligatoryjne elementy umowy, mogą zostać w niej zamieszczone także inne postanowienia), to ich zmiana pociąga za sobą zmianę umowy spółki i wymaga dołączenia do wniosku tekstu jednolitego umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.5.2017

  Zgłoszenie do ZUS razem z wnioskiem o wpis do CEIDG

  Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz ją rozpocząć? Od 20 maja dokumenty ubezpieczeniowe ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG-1.

 • 7.12.2011

  Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie (...)

 • 6.7.2010

  W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

  Podatnicy powinni wiedzieć, że w razie zmiany danych, należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera (...)

 • 5.1.2006

  Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Prawo do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przysługuje osobom, które z innych tytułów nie są objęte tym ubezpieczeniem obowiązkowo. Nie oznacza to jednak, że dobrowolne (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)