Zwrot naliczonego podatku VAT

Pytanie:

Podmiot gospodarczy (II grupa inwalidztwa) otrzymał dofinansowanie z PFRON do kontynuowania osobistej działalności gospodarczej na zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania komputerowego. Jest to dofinansowanie w kwocie NETTO, a podatek VAT naliczony przez sprzedawcę w fakturach VAT musi uiścić podmiot gospodarczy, który otrzymał dofinansowanie. Czy i kiedy podatek VAT zapłacony (NADPŁACONY) przez podmiot gospodarczy jest zwracany przez Urząd Skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że ustawa VAT nie posługuje się pojęciem podatku nadpłaconego, lecz pojęciem podatku naliczonego. Podatek ten jest podatkiem zapłaconym przez nabywcę towarów i usług w związku z ich nabyciem. Z pytania wynika, iż podatnik otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym należy zauważyć, że na gruncie podatku VAT nie ma znaczenia z jakich środków finansowane jest nabycie towarów i usług. Ewentualny zwrot podatku możliwy jest wyłącznie na zasadach ogólnych, a więc poprzez pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony i przez ewentualne wykazanie do zwrotu różnicy podatku. Należy przy tym zauważyć, że uprawnienie powyższe przysługuje jedynie tzw. podatnikom VAT czynnym. Z pytania nie wynika czy podmiot gospodarczy, o którym mowa, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny czy też nie (obowiązku rejestracji nie mają, między innymi, podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku). Zakładając jednak, że podatnik nie jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny można stwierdzić, iż otrzymanie zwrotu zapłaconego podatku VAT nie jest możliwe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

  Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane (...)

 • Zaliczenie nadpłaty podatku - kiedy nie można?

  Naczelnik US nie może zaliczyć nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki (...)

 • VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

  Według art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku VAT jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty (...)

NA SKÓTY