e-prawnik.pl Porady prawne

Odsetki od wkładów w spółce osobowej

Pytanie:

Spółka z o.o. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną. Z wyniku przekształcenia w SKA powstał jako wkład wspólnika kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Od jakiego kapitału należy wypłacić wspólnikowi odsetki zgodnie z art. 53 ksh?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odsetki od wkładów w spółce osobowej

5.1.2009

Stosownie do art. 126 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowo-akcyjnej, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się  w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej.  Przepisy o spółce jawnej stosowane są odpowiednio, a to oznacza, że stosując te przepisy należy uwzględniać specyfikę spółki komandytowo-akcyjnej (niektóre przepisy będą stosowane wprost, inne z modyfikacją, a niektórych nie można będzie stosować). Stosując cytowany powyżej przepis należy sięgać w całej rozciągłości do 37-56 ksh (tak: Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof w: Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze).
Zatem komplementariusz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, może żądać odsetek od udziału, który został przeznaczony na kapitał zapasowy, nie może natomiast żądać odsetek od udziału przeznaczonego na kapitał zakładowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ