e-prawnik.pl Porady prawne

Ogłoszenie o przetargu

Pytanie:

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, z odpowiednim wyprzedzeniem, a w przypadku nieruchomości, której wartość przekracza 10 000 EUR, ogłoszenie zamieszcza się w prasie o odpowiednim zasięgu i odpowiedniej częstotliwości ukazywania się. Czy ? opierając się na definicji prasy zawartej w art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe ? można opublikować ogłoszenie w internetowym serwisie prasowym, który zarejestrowany jest w sądowym rejestrze dzienników i czasopism jako dziennik, jednak nie ukazuje się w formie papierowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie o przetargu

19.12.2012

Zgodnie z przywołanym przez Państwa rozporządzeniem:

 

§ 6. 7. Ogłoszenie o przetargu powinno być także opublikowane na stronach internetowych właściwego organu.

 

Zasadnym wydaje się w związku z tym przyjęcie, że odnosząc się do prasy, w tym przypadku, ustawodawca miał na myśli jedynie prasę tradycyjną. W innej bowiem sytuacji dochodziłoby w praktyce do nakazania powtórnej publikacji w Internecie (strony urzędu są co najmniej tak samo ogólnodostępne jak strony prasowe). Bezsporne jest już bowiem, że pod definicją prasy – wg prawa prasowego – rozumie się również publikacje wyłącznie internetowe, co potwierdzono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, choćby w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2010 r. (III KK 250/10): „Przekaz za pośrednictwem Internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) jest prasą, a interwał czasowy w jakim się pojawia determinuje to, czy jest to dziennik, czy też czasopismo w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 prawa prasowego”. W związku z powyższym przyjąć można, że rozporządzenie nie odpowiada dzisiejszym standardom technologicznym. Niewątpliwie jednak jako postulat de lege lata należy przyjąć konieczność ścisłego uregulowania tej kwestii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ