e-prawnik.pl Porady prawne

Przesłanki decyzji o zajęciu pasa drogowego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać decyzję zezwalającą, na zajęcie pasa drogowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przesłanki decyzji o zajęciu pasa drogowego

21.1.2012

Przesłanki wydania decyzji określone zostały w ust. 15 i 16 art. 40 ustawy o drogach publicznych.:
15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.
16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg.
Jak wynika z przytoczonych przepisów, celem ustawodawcy było przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stąd też nakaz kierowania się tym dobrem przy wydawaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów. Powinna ona zatem, tak określić warunki wydawania zezwoleń, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dróg.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ