Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Pytanie:

Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej działalności. Pozostałe piętra zamierza sprzedać na jako lokale mieszkalne dla osób fizycznych. Jaką stawkę VAT ma zastosować Spółka od sprzedaży tych mieszkań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; natomiast - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem, jeśli podatnik dokonujący remontu obiektu budownictwa mieszkaniowego i sprzedający w nim lokale mieszkalne potrafiłby wykazać, że nie jest to pierwsze zasiedlenie (tzn. że już wcześniej lokale były wydane pierwszym nabywcom do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu), mógłby skorzystać ze zwolnienia z VAT. Niestety w większości przypadków remontów starych kamienic nie jest to możliwe i taka sprzedaż lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu VAT.

Odnośnie stawki VAT należy wskazać, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku dostawy lokali niezliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę 22%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Na mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, w wysokości 7%, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Polecamy także: Noworoczne zmiany w VAT

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: