Zmiana dyrektywy a istniejące orzecznictwo

Pytanie:

Media podają informacje o postulowanej przez Rząd RP zmianie dyrektywy dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Zmiany te miałyby dotyczyć podważenia wykładni orzeczenia ETS w/s Jaeger z 2003 roku, która uznaje w całości czas "dyżuru" lekarza w szpitalu za czas pracy. Podawane przez media - w ślad za wypowiedziami przedstawicieli Rządu RP - zmiany miałyby dotyczyć zmiany polegającej na rozdzieleniu czasu "dyżuru" na część aktywną i nieaktywną w szpitalu. Moim zdaniem te postulaty nie mają podstaw prawnych, ponieważ źródłem prawa wspólnotowego jest m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Czy jest możliwa zmiana dyrektywy dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy sprzeczna z wcześniejszym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzecznictwo ETS stanowi część wspólnotowego systemu prawnego, ale nie można rozumieć tego w ten sposób, że nie jest możliwa zmiana aktów prawnych, na podstawie których wydane zostały już orzeczenia. ETS nie tworzy bowiem prawa przez swoje orzeczenia, lecz jedynie je interpretuje, wskazuje sposób rozumienia tego prawa – i tylko w tym sensie je współtworzy. Skoro jednak orzeczenia same w sobie źródłem prawa nie są, to nie ma przeszkód, by akty prawne, na podstawie których ETS orzekał, zostały w drodze odpowiednich procedur zmienione. Interpretacja dokonana przez ETS ma moc wiążącą dopóty, dopóki obowiązują interpretowane przepisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.2.2018

  Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  Nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 (...)

 • 7.4.2017

  Państwowa Służba Ochrony zastąpi BOR?

  Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony przygotowywany w MSWiA trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja ma zastąpić istniejące dziś Biuro Ochrony Rządu. Zmiany mają (...)

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • 21.3.2017

  Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta przez parlament - określa zasady weryfikacji decyzji (...)

 • 9.5.2018

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić (...)