Służba BHP w firmie

Pytanie:

Czy pracodawca zatrudniający ponad 100 osób może zatrudnić na stanowisko Inspektora BHP osobę na podstawie umowy zlecenia czy wymogiem jest umowa o pracę? Jeśli umowa o pracę czy konieczny jest pełen etat czy może być 1/2 etatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służba BHP w firmie

Zgodnie z kodeksem pracy obowiązek posiadania służby bhp mają w zasadzie wszyscy pracodawcy. Wyjątek uczynił ustawodawca dla małych pracodawców będących osobami fizycznymi, którzy zatrudniają do 10 pracowników lub do 20 pracowników, jeśli prowadzą działalność cechującą się niskim poziomem zagrożeń dla zdrowia pracowników. Ci pracodawcy mogą samodzielnie wykonywać zadania służby bhp, ale pod warunkiem, że ukończyli szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników tworzą służbę bhp składającą się z jednego lub więcej pracowników zatrudnionych specjalnie w celu wykonywania zadań służby bhp. Natomiast pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników mogą tworzyć służbę bhp z jednego lub kilku pracowników zatrudnionych przy innych pracach.

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma kompetentnych pracowników do wykonywania tych zadań pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Możliwości powierzenia specjalistom spoza zakładu pracy wykonywania zadań służby bhp mogą skorzystać w zasadzie tylko pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników. Ci pracodawcy mogą bowiem powierzać wykonywanie zadań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innych pracach i żaden z zatrudnionych pracowników może nie mieć kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp. Natomiast pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników muszą zatrudniać pracowników specjalnie w celu wykonywania zadań służby bhp.

Kwestie związane z zakresem zatrudnienia oraz wymiarem godzin reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów, które stanowi, że pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników ma mieć co najmniej jednego pracownika służby bhp i ten pracownik może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracodawca zatrudniający powyżej 600 pracowników powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników. Skoro prawodawca posługuje się pojęciem pracownik, oznacza to, że nie ma możliwości, aby podstawą zatrudnienia inspektora była umowa zlecenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca w warunkach szkodliwych

30.8.2019 przez: orim74

Bezpieczenstwo w pracy

18.7.2018 przez: Pracownikk

odkurzanie i sprzątanie w biurze

6.5.2018 przez: KasiaKatarzyna

Niska temperatura w pracy

4.4.2018 przez: 214420