Zasada superficies solo cedit

Pytanie:

Na czym polega zasada "superficies solo cedit"?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasada superficies solo cedit

Zasada ta wyraża powiązanie gruntu z budynkiem trwale z tym gruntem związanym. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Tak więc, zgodnie z tą zasadą, jeżeli na gruncie zostanie, np. wybudowany dom, staje się on własnością właściciela gruntu, niezależnie od tego kto poniósł nakłady na jego budowę. Tytułem przykładu:. dom wybudowany przez obojga małżonków, w trakcie małżeństwa, na działce należącej do majątku wyłącznie jednego z tych małżonków, stanie się własnością wyłącznie jednego z tych małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji - wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tsw1993

Droga do działki budowlanej

29.6.2018 przez: wnetrzakd1977

Przeprowadzka

15.6.2018 przez: pawel8104