e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Październik 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dekretacja dokumentów księgowych

  Dokumenty księgowe powinny być odpowiednio opisane, zadekretowane. Zwykło się przystawiać na nich różnego rodzaju pieczątki, np. sprowadzono pod względem merytorycznym, formalnym, umieszcza się na nich dekrety. Jakie obowiązki ciążą na osobie księgującej i innych, tj. weryfikujących (...)

Artykuły i poradniki

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: (...)

Projekty Ustaw • fotNajubożsi zapłacą mniej za prąd

  Najubożsi mogą liczyć na 30-procentowe dopłaty do rachunków za energię elektryczną - wynika z założeń do aktów prawnych, przygotowanych przez Ministerstwo (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1316 z 2009

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Sprostowanie do zawiadomień dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego (  Dz.U. C 138 z 18.6.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5591 – CEZB/JAVYS/JESS JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Pomoc państwa – Łotwa – Pomoc państwa C 26/09 (ex N 289/09) – pomoc na restrukturyzację dla JSC Parex Banka – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.351 – Swedish Interconnectors (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15,  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5,  Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11,  Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14,  Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12,  Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13,  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5,  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro