Archiwum 4 Grudzień 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2010

  Sprawa F-95/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — Eberhard Bömcke przeciwko EBI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Sprawa F-86/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. — W przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wynagrodzenie — Świadczenia rodzinne — Związek osób tej samej płci — Dodatek na gospodarstwo domowe — Warunki przyznania — możliwość zawarcie małżeństwa cywilnego — Pojęcie — Artykuł 1 ust. 2 lit. c), iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Sprawa F-89/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Bovagnet przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Sprawa F-93/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Blessemaille przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2010

  Sprawa F-20/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — de Luca przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu ogólnego — Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2010

  Sprawa F-29/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. — Lebedef i Jones przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Artykuł 64 regulaminu pracowniczego — Artykuł 3 ust. 5 akapit pierwszy i art. 9 załącznika XI do regulaminu pracowniczego — Współczynnik korygujący — Równe traktowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-41/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Jacobs przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-76/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Torijano Montero przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 regulaminu pracowniczego — Artykuł 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Zasada równości — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Obowiązek staranności — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-107/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Toth przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zaszeregowanie do grupy — Grupy zaszeregowania podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur — Zmiana przepisów dotyczących zaszeregowywania członków personelu tymczasowego dokonana po publikacji zaproszenia do zgłaszania kandydatur — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Przepisy przejściowe — Zastosowanie w drodze analogii — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Proporcjonalność — Zasada dobrej administracji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-29/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Vivier przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zaszeregowanie do grupy — Grupy zaszeregowania podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur — Zmiana przepisów dotyczących zaszeregowywania członków personelu — Przepisy przejściowe — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Zastosowanie w drodze analogii)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-36/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Gudrun Schulze przeciwko Komisji Europejskiej (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Stopień zaszeregowania — Artykuł 2, 5 i 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Dyskryminacja ze względu na wiek — Równe wynagrodzenie za pracę takiej samej wartości — Zasada dobrej administracji — Obowiązek staranności)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-280/07: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Sepracor przeciwko OHIM — Laboratorios Ern (LEVENIA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-441/07: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2010 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-140/10: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Söns przeciwko OHIM — Settimio (GREAT CHINA WALL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa T-496/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Mellat przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa T-497/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Divandari przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa T-494/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Saderat Iran przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa T-495/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Saderat przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-493/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Persia International Bank przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa T-492/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2010 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2011 r. (EBC/2010/25)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa T-490/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Endesa i Endesa Generación przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-486/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Iberdrola przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-483/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — The Pukka Luggage Company przeciwko OHIM — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-484/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiająca saldo końcowe, które należy wypłacić Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce i Słowacji lub odzyskać od tych państw przy zamykaniu przejściowych programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8471)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-475/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Republika Portugalska przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-467/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Murphy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Indii, Peru, Panamy i Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8352) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-466/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Hannigan przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-465/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McHugh przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/441/WE upoważniającej Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-464/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Fitzpatrick przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2010

  Decyzja Rady 2010/747/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB i decyzję Rady 2009/955/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-463/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Ocean Trawlers przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/030 NL/Drenthe, dział 18 z Niderlandów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-462/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Flaherty przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-461/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Boyle przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/026 NL/Noord Holland i Utrecht, dział 18 z Niderlandów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-460/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Mullglen przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/029 NL/Gelderland i Overijssel, dział 18 z Holandii)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-459/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McBride przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/028 NL/Limburg, dział 18, z Niderlandów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-454/10: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2010 r. — Anicav przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-458/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McBride przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/027 NL/Noord Brabant i Zuid Holland, dział 18 z Niderlandów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-453/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/024 NL/Noord Holland i Zuid Holland, dział 58 z Niderlandów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-452/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — ClientEarth przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/021 IE/SR Technics z Irlandii)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-442/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-126/06, Magazzu przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Salvatore Magazzu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-443/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-130/06 Sotgia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Stefana Sotgię

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-448/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — Apple przeciwko OHIM — Iphone Media (IPH IPHONE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-441/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-139/06, Kurrer przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Christiana Kurrera

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-439/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Fulmen przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-440/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Mahmoudian przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-434/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Václav Hrbek trading as BODY-HF przeciwko OHIM — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/87/UE z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenbukonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-404/10: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. — National Lottery Commission przeciwko OHIM — Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie ręki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-416/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM — Pi-Design i in. (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkami)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-280/09: Skarga wniesiona w dniu 13 sierpnia 2010 r. — Morte Navarro przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-403/10: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. — Brighton Collectibles przeciwko OHIM — Felmar (BRIGHTON)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1135/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-69/09: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2010 r. — Provincie Groningen i Provincie Drenthe przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Decyzja o zmniejszeniu pomocy finansowej nakazująca częściowy zwrot wypłaconych kwot — Jednostka regionalna — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-415/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2010 r. — Nexans France przeciwko Entreprise commune Fusion for Energy (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-431/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 19 października 2010 r. — Nencini przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Poseł do Parlamentu Europejskiego — Zwrot dodatków wypłaconych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia asystentów parlamentarnych i kosztów podróży — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-439/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim — Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej — Częściowa odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Zarzut niezgodności z prawem — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-474/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Umbach przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy zawartej w ramach programu TACIS — Wniosek o udzielenie dostępu w związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym się przed belgijskim sądem cywilnym — Częściowa odmowa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach wynikających z traktatu UE — Nadrzędny interes publiczny)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1134/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa T-135/06 – T-138/06: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. — Al-Faquih i in. przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Walka z terroryzmem — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy — Prawa podstawowe — Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawy połączone T-230/08 i T-231/08: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2010 r. — Asenbaum przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIENER WERKSTÄTTE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1133/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE podrejonów 22–24 przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-485/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-497/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 października 2010 r. — Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-482/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Włochy) w dniu 6 października 2010 r. — Teresa Cicala przeciwko Regione Siciliana

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-483/10: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Hiszpanii.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1132/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-479/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-480/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu octanu winylu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach UE obszarów IIa i IV oraz w części obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-476/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) w dniu 1 października 2010 r. — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic i Herbert Hilbe przeciwko Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-477/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 7 lipca 2010 r. w sprawie T-111/07 Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Komisję Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-475/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-571/08 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 października 2010 r. przez Republikę Federalną Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach UE obszarów IIa i IV; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VI przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-470/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-471/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) w dniu 28 września 2010 r. — Martin Wohl i Ildiko Veres przeciwko Magistrat der Stadt Salzburg, uczestnik postępowania: Finanzamt Salzburg-Stadt

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-473/10: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. — Komisja przeciwko Węgrom

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-467/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gießen (Niemcy) w dniu 28 września 2010 r. — Postępowanie karne przeciwko Barisowi Akyüzowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-463/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-570/08 Deutsche Post AG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Deutsche Post AG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1128/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach obszarów VI i VII, w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, w wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie