Archiwum 6 Grudzień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

  Wójt kadencji 2006-2010 nie wygrał wyborów na nową kadencję, w związku z powyższym na tym stanowisku od 6.XII będzie inna osoba. Czy upoważnienia wydane w różnych sprawach przez poprzedniego wójta dla kadry kierowniczej zachowują ważność, czy też nowy wójt musi wydać nowe upoważnienia? (...)

 • Zniesienie współwłasności

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości działka 1000m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym. Mój udział wynosi 1/2 pozostali współwłaściciele - jest ich 5 - posiadają udziały odpowiednio 4/16, 1/16,1/16,1/16,1/16. Posiadam dokumentację przygotowaną przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącą (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1506 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt K 32/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1505 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt P 23/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1503 z 2010

  Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt P 28/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1502 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1501 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

 • Dziennik Ustaw Poz. 1500 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1499 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1498 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1497 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1496 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1495 z 2010

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1494 z 2010

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

 • Monitor Polski Poz. 1062 z 2010

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"

 • Monitor Polski Poz. 1061 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 • Monitor Polski Poz. 1060 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Katowice, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 1059 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1058 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1057 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1056 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-62-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 1055 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. nr 110-61-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 1054 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2010 r. nr 110-60-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 1053 z 2010

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Głowskiego