e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Kwiecień 2010

 • 28.4.2010

  Urzędnik nie będzie wzywał z byle powodu?

  Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" chce skończyć z nadużywaną przez urzędników praktyką wzywania podatnika do osobistego stawiennictwa.

 • 28.4.2010

  Będą odszkodowania za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

  Rodzic, który uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem, wpłaci na jego konto ustaloną przez sąd opiekuńczy kwotę. Jeżeli to nie pomoże, to kurator będzie mógł odebrać opornemu rodzicowi dziecko na czas kontaktu.

 • 28.4.2010

  Zmiany w e-podpisach przyjęte

  Zaakceptowany przez Radę Ministrów dokument wprowadzi trzy rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Niepokojenie osoby jako wykroczenie

  Czy można wystąpić z wnioskiem do prokuratury o ściganie z urzędu sprawcy głuchych i dziwnych telefonów (jeżeli się wie, że dana osoba wykonuje takie połączenia) np. pytanie o nieistniejące osoby z innego art. niż 107 Kodeksu wykroczeń, gdy takie telefony trwają około 4 lat, a pokrzywdzony (...)

 • Aktualny odpis z KRS

  Wierzyciel pozywa dłużnika o zapłatę w postępowaniu gospodarczym nakazowym. Czy powód, będący spółką prawa handlowego, powinien załączyć do pozwu oryginał aktualnego odpisu z KRS spółki? Czy wystarczająca w tym przypadku będzie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem?

 • Odbiór dowodu osobistego

  Przebywająca na stałe poza granicami kraju córka zgubiła dowód osobisty. Przyleci na parę dni do Polski złożyć dokumenty na nowy dowód oraz aby upoważnić mnie pełnomocnictwem notarialnym do różnych czynności prawnych w jej zastępstwie. Czy jedną z tych czynności może być odbiór (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009--2011, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 2010

  Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009-2011, podpisany w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisanej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisana w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Limie dnia 14 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2010

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Limie dnia 14 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczącym Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisanym w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 2010

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczące Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 448 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

 • Dziennik Ustaw Poz. 447 z 2010

  Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjęty w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

 • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 2010

  Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2010

  Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”, przyjętych w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie

 • Dziennik Ustaw Poz. 443 z 2010

  Poprawki do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”, przyjęte w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie

 • Monitor Polski Poz. 353 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 352 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 351 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderu wojskowego

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 339 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 338 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 337 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 336 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 335 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 334 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 333 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 332 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 331 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 330 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 329 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 328 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 327 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 326 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 325 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 324 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 323 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 322 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 321 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 320 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 319 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 318 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 317 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 316 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 315 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 314 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 313 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 312 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 311 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 310 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 309 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 308 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 307 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 306 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 305 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 304 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2009 o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 303 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 302 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 301 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 300 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zawiadomienie skierowane do następujących grup i podmiotów: Hofstadgroep oraz Komunistyczna Partia Filipin i jej zbrojne ramię: Nowa Armia Ludowa, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5658 – Unilever/Sara Lee Body Care) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5856 – OCI/Certain fertilizer and related businesses of DSM) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)