e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Lipiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

  Od długiego czasu nie widziałem się z krewnym. O jego śmierci dowiedziałem się z wezwania do spłaty kredytu zaciągniętego przez niego. Bank powołuje się na dziedziczenie ustawowe i wskazuje mnie, jako powołanego do spadku (głównie długi). Czy może tak uczynić?

 • Więcej obowiązków bez podwyżki

  Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym ZdaniemAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 798 z 2012

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 796 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 791 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2012

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2012

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2012

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Poz. 485 z 2012

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012–2017

 • Monitor Polski Poz. 484 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Zabytki kultury materialnej w Polsce” – Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 483 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, „Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012”, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu