e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Lipiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

  Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz może z tego tytułu ponosić negatywne konsekwencje względem sytuacji, w której weksel (...)

 • Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

  Prowadzimy aptekę (księgi rachunkowe + VAT). Ostatnio skontaktował się z nami pewien producent kosmetyków. Zgodnie z jego promocyjnymi warunkami - jeśli nasze zamówienie przekroczy odpowiednią kwotę, to otrzymamy gratis w postaci kosmetyków za 10% wartości zamówienia. Skorzystaliśmy z tej (...)

 • Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

  W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw i obowiązków, a ostateczne zapisy w nich dotyczą kwestii Komisji Skrutacyjnej. Dlatego zależy (...)

Zmiany w Prawie • Prawo zamówień publicznych. Będą zmiany

  Do przetargu o zamówienie publiczne nie będą mogły stanąć firmy zatrudniające obcokrajowców, przebywających w Polsce nielegalnie, ani firmy, w których zarządach (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 842 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 841 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt P 24/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 840 z 2012

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 839 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 838 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego

 • Monitor Polski Poz. 517 z 2012

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 516 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 515 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 514 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 513 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 512 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 511 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Poz. 510 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora