e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Lipiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty postępowania egzekucyjnego

  Wierzyciel, po złożeniu wniosku egzekucyjnego, był wzywany przez komornika, do wpłaty zaliczki na koszty, lecz tego nie dopełnił, bowiem jej wysokość (200zł) była zbyt wysoka w stosunku do egzekwowanej kwoty (300zł) a egzekucja wydawała się niepewna. Komornik na podstawie art. 824 § 1 pkt (...)

 • Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

  Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie gminy; zawierał on m.in. adres zamieszkania i pesel. W internecie nie ma tych danych - jest (...)

 • Klauzula wykonalności w wyroku rozwodowym

  Małżeństwo C. rozwiodło się w 2008 r. Sąd opiekę nad małoletnimi dziećmi małżonków powierzył matce i w punkcie III wyroku orzekającego rozwód zasądził od ojca alimenty na rzecz dzieci. Ojciec do chwili obecnej nigdy nie płacił zasądzonych alimentów. Obecnie matka dzieci chce wszcząć (...)

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie na urlop wypoczynkowy. W szkole podstawowej( małej-wiejskiej) nie ma zastępcy dyrektora szkoły. (...)

 • Odszkodowanie w umowie

  W umowie zastrzeżono karę umowną w razie nieterminowego wykonania zobwiązania. Obok zastrzeżono także możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdyby szkoda powstała po którejkolwiek ze stron była wyższa niż wysokość kary umownej. Jaki powinien być teraz tok postępowania (...)

 • Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

  Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa chce \"wprowadzić\" pełnoletniego syna do swojej firmy. Czy może zatem zatrudnić syna, który jest aktualnie uczniem studnium i nigdzie nie pracuje. Co jest wskazane: umowa o pracę czy zlecenie, jeśli ma pełnić funkcje dyrektora i ma posiadać pełnomocnictwo (...)

 • Odsetki na wekslu

  Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

 • wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

  Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi ze sklepu które wspólnik pobiera i wpłaca na swoje konto i tego samego dnia przelewa na konto spółki (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym ZdaniemAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 849 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 848 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 847 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 845 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu

 • Dziennik Ustaw Poz. 844 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 843 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 519 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 518 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej