e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Lipiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Publiczne poszukiwanie dłużnika

  Wierzyciel poszukuje dłużnika, któremu chce wytoczyć pozew. Ma zdjęcie jego dowodu osobistego i adres zameldowania, a także na bieżąco kontaktuje się emailem (a nawet przez telefon), ale dłużnik przebywa poza miejscem zameldowania i nie podaje aktualnego. To oczywiście może utrudnić doręczenie (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej tej spółki. W najbliższym czasie (tj. początek sierpnia) ma odbyć się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (...)

 • Umowa pośrednictwa a małżeństwo

  Czy ważna jest umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości zawarta w formie pisemnej tylko z jednym z małżonków przy istniejącej wspólności majątkowej między małżonkami?

 • Samochód w spadku po ojcu

  Czy jeśli zmarły ojciec pozostawił w spadku samochód osobowy, a nabywał go w trakcie trwania małżeństwa z matką ( jak rozumiem samochód ten stanowił wspólność majatkową), to w jakiej części dziedziczy go żona a w jakiej części jedyne ich, pełnoletnie dziecko?

 • Rura ciepłownicza pod działką

  Kupiłem działkę od osoby fizycznej. Po latach okazało się, że znajduje się pod nią rurociąg ciepłowniczy (nigdzie nieujawniony). Czy mogę dochodzić od właściciela instalacji odszkodowania za utraconą wartość działki?

 • Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

  Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami?

 • Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

  Sąsiad prowadzi działalność gospodarczą - zaraz przy moim ogrodzeniu - polegającą na świadczeniu usług lakierniczych. Zakład ów emituje czasem nieznośny hałas. Dodatkowo, część oparów z lakierni osiada na mojej działce. Jest to dla mnie bardzo uciążliwe, co mogę uczynić?

 • Zamawiający nie płaci w terminie - umowa o dzieło

  Zawarta została umowa o dzieło. Zamawiający nie płaci w terminie, opóźnienia są miesięczne, dwumiesięczne - za każdym razem. Czy mogę zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym w związku z niewywiązywaniem się zleceniodawcy z umowy?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli

 • Monitor Polski Poz. 538 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 537 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Okręt podwodny „Orzeł”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.