e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opłata dodatkowa za parkowanie

  Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela dodatkową opłatę 50 zł (taki ala mandat).Problem w tym ,że dostałem wezwanie z przed 2 lat za (...)

 • Zasiedzenie własności nieruchomości

  Czym jest zasiedzenie własności nieruchomości? Ile trwa zasiedzenie własności nieruchomości? Jakie są przesłanki? Czym jest dobra wiara?

 • Rozwód a zaciągnięte wspólnie kredyty

  Czy podczas rozwodu bez orzekania o winie sąd decyduje o tym, który z małżonków i w jakiej części spłaca kredyty zaciągnięte wspólnie podczas trwania związku małżeńskiego. Środki pochodzące z kredytów przeznaczane były na zakup i wyposażenie wspólnego mieszkania.

 • Immisje - jak się bronić

  Jak zmusić sąsiada do zabezpieczenia własnej nieruchomości przed wytwarzaniem immisji? Czy można bronić się przed immisjami powstałymi na skutek zaniechania sąsiada?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 919 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

 • Dziennik Ustaw Poz. 918 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 917 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 916 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 915 z 2012

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

 • Dziennik Ustaw Poz. 914 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

 • Dziennik Ustaw Poz. 913 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 912 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego