e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż wysyłkowa książek - koszty transportu.

  Prowadzę firmę handlową (PKPiR + VAT). Wysyłam książki (opodatkowane VAT niższą stawką). Książki wysyłam pocztą lub kurierem. Na fakturze sprzedażowej, kwotę transportu nie wykazuję w oddzielnej pozycji (koszy transportu są wkalkulowane przeze mnie w cenę towaru). Czy postępuję prawidłowo (...)

 • Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

  Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością?

Artykuły i poradniki

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jako handlowa spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków nabytych i zaciągniętych w jej imieniu przez osoby do tego uprawnione. Spółka odpowiada całym majątkiem za zaciągnięte w jej imieniu zobowiązania solidarnie z jej wspólnikami. (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 934 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22–32 Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 933 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze

 • Dziennik Ustaw Poz. 932 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży