e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.

  Czy walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie wszystkie akcje sa imienne i statut nie przewiduje innych akcji musi być odbywane przy udziale notariusza?

 • Odsprzedaż materiałów

  Pracownik Spółki z o.o. zakupił materiały na prywatne potrzeby, ale Sprzedawca (kierując się adresem przesyłki) wystawił fakturę VAT na Spółkę. Generalnie Sprzedawca nie prowadzi transakcji z osobami fizycznymi i nie mógłby sprzedać towaru osobie fizycznej. Czy Spółka może przyjąć (...)

Artykuły i poradniki

 • Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

  Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) obowiązek podatkowy, w zakresie omawianego podatku, powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. „Dokonania” nie należy jednak mylić z „wykonaniem” tejże czynności - jak podkreśla (...)

Zmiany w Prawie • Więcej osób otrzyma zasiłek rodzinny

  Wzrośnie próg dochodu przy ubieganiu się o zapomogę, a rodzice dostaną więcej pieniędzy na niepełnosprawne dziecko. Nie zmieni się za to dodatek z racji urlopu macierzyńskiego (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 972 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

 • Dziennik Ustaw Poz. 971 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 970 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 969 z 2012

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

 • Dziennik Ustaw Poz. 968 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 967 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 966 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Poz. 965 z 2012

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 623 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego