e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup mieszkania dla małoletniego

  Chcę kupić lokal mieszkalny od dewelopera, ale nie na siebie, a na moje małoletnie dzieci tak, by były wspólnie po połowie właścicielami tego lokalu. Mam rozdzielność majątkową z mężem. Zależy mi na tym, bym mogła rozporządzać lokalem do określonego wieku dzieci. Co mogę zrobić?

 • Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

  Kupiłem w komisie samochodowym samochód na firmę. Sprzedawca zaklinał się, że samochód jest bezwypadkowy, zaufałem mu i kupiłem. Niedługo potem postanowiłem pojechać na ekspertyzę ? okazało się, że samochód jest po ciężkim wypadku. Chcę go oddać i dostać zwrot pieniędzy. Niestety (...)

Artykuły i poradniki

 • Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

  Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie nabywca może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy nie chcą opuścić przedmiotowego lokalu. Przypomnieć należy, że prawomocne postanowienie (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 2012

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2012

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 890 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 889 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

 • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 887 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 886 z 2012

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

 • Monitor Polski Poz. 570 z 2012

  Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 569 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów