Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

Pytanie:

Jestem zatrudniona na czas określony do 20 września 2009. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczy, który został mi udzielony do 20 września 2009. Jestem w 11 tygodniu ciąży, która jest zagrożona. Czy mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na zwolnienie lekarskie. Czy zwolnienie lekarskie będzie płatne. Czy powinnam przepracować jakiś czas aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Za okresy niezdolności do pracy przypadającej  czasie urlopu wychowawczego zasiłek chorobowy nie przysługuje. Tak więc w sytuacji, gdyby poszła Pani na zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wychowawczego, nie otrzyma Pani zasiłku chorobowego z ZUS. Jeżeli zakończyłaby Pani urlop wychowawczy i wróciła do pracy to w razie pójścia na zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy przysługiwałby Pani od razu, pod warunkiem, że posiada Pani poprzedni okres 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Do 30- dniowego (nieprzerwanego) okresu ubezpieczenia chorobowego (który co do zasady uprawnia do uzyskania zasiłku), wlicza się  poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.  
Kodeks pracy dopuszcza możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego, zgodnie z art. 186[3] kodeksu pracy, pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
  • w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,  
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.  

Proszę również pamiętać, że w razie udowodnienia przez ZUS, że podjecie pracy miało charakter fikcyjny, zasiłek nie będzie się pani należał. Na marginesie można dodać, że jeżeli obecny stan Pani zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy, pracodawca nie powinien Pani dopuścić do jej podjęcia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: