Dokument urzędowy

Pytanie:

Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o nadanie tytułom egzekucyjnym sądowej klauzuli wykonalności . Czy zaświadczenie wydane przez prezydenta miasta, w którym prezydent oświadcza określony stan prawny lub zaistniałe zdarzenie w sprawie wcześniej prowadzonego postępowania egzekucyjnego a zaświadczenie to ma służyć sądowi za dowód w sprawie o nadanie sądowej klauzuli tytułom wykonawczym, jest dokumentem urzędowym? Czy za treści zawarte w tym zaświadczeniu odpowiada Prezydent miasta? Oraz czy jeżeli zostanie ujawnione, że treść w tym zaświadczeniu wystawionym przez prezydenta miasta jest zupełnie odmienna od stanu faktycznego, to czy można mówić o poświadczeniu nieprawdy przez prezydenta miasta w dokumencie urzędowym ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dokumentami urzędowymi, są dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Przestepstwo poświadczenia nieprawdy opisane jest natomiast w opinii prawnej

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 29.7.2015

  Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

  Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika. (...)

 • 6.6.2011

  Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z (...)

 • 4.12.2013

  Ogólne informacje o KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki (...)

 • 29.3.2019

  Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

  Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej (...)