e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Marzec 2010

 • 4.3.2010

  Ważą się losy ustawy antynikotynowej

  Podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie mogą zdecydować o całkowitym zakazie palenia w miejscach publicznych. Za złamanie zakazu będziemy płacić 500 złotych grzywny.

 • 4.3.2010

  Będą kary dla nietrzeźwych narciarzy

  Za jazdę na nartach lub snowboardzie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem substancji odurzających lub substancji psychotropowych policjanci wlepią mandat sięgający nawet 5 tys. złotych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

  Mieszkam w domu jednorodzinnym i na mojej posesji prowadzę działalność gospodarcza. Posesja jest ze wszystkich stron ogrodzona i pilnuje jej pies owczarek. Mam trzy wejścia na moją posesję. Na dwóch bocznych są tabliczki informujące o obecności psa i zamykane są od wewnętrznej strony posesji, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2010

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 2010

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 169 z 2010

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 146 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 22 października 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 21 października 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 20 października 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5775 – Jarden/Home and Baby Care Business of Total) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5794 – Ramsay Health Care/Predica/Groupe Proclif) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5754 – Alstom Holdings/Areva T&D Transmission activities) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 grudnia 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2010/SC z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1196) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu ziemniaczanego (Solanum tuberosum L. linii EH92-527-1) zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości amylopektyny stanowiącej składnik skrobi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1193) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/473/WE w odniesieniu do uznania Australii kontynentalnej za wolną od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1063)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/14/UE z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia heptamaloksyloglukanu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 184/2010 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2010 z dnia 3 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag, zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do domniemanej pomocy udzielonej przez port Reykjavik

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 182/2010 z dnia 3 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Belokranjska pogača (GTS)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 163/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające na 2009 r. „listę Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 19 października 2009 r.