e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Lipiec 2010

 • 6.7.2010

  Dłużnik alimentacyjny nie siądzie za kierownicą

  Prawo jazdy zostanie odebrane, jeżeli dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Alimenciarz będzie mógł się odwoływać od decyzji zabierającej dokument.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dziedziczenie akcji imiennych

  Po śmierci matki, która nie zostawiła po sobie testamentu, pozostały akcje imienne z zakładu pracy. Ojciec nigdy nie przyczyniał się do zaspakajania potrzeb rodziny, nie dbał o nią aż w końcu ją porzucił. W tej chwili nie wiadomo co się z nim dzieje, nie wiadomo gdzie mieszka. Czy jest (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  Urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową za jeden miesiąc roku 2006. Inicjatywą pochodziła od mojego kontrahenta, który przegrał proces o zapłatę. Interesy z kontrahentem prowadziłem jednak w roku 2004. Niemniej na wszelki wypadek chciałbym przygotować się na to, że urząd rozszerzy (...)

 • Problem właściciela nieszczelnego szamba

  Na kupionej przeze mnie posesji z budynkiem mieszkalnym znajduje się wybudowane przez inwestora szambo - z pustaków, o określonej pojemności. Zainstalowany w budynku wodomierz wskazuje zużycie wody 5. krotnie przekraczające pojemność wspomnianego szamba i nie było jeszcze opróżniane! Na moje (...)

 • Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

  Ponieważ moja pełnoletnia córka kończy w tym roku studia i jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chcę wystąpić do sądu o zwolnienie mnie z obowiązku alimentacyjnego. Na stronach e-prawnik.pl nie znalazłem w dziale dokumentów dotyczących spraw alimentacyjnych wniosku tego typu. Czy (...)

 • Olej spożywczy zamiast napędowego

  Kolega twierdzi, że ok. pół roku temu oglądał program TV, z którego wynikało, iż polskie prawo uniemożliwia karanie kierowców, którzy tankują spożywczy olej rzepakowy zamiast objętego akcyzą i wyższym podatkiem VAT oleju napędowego. Czy rzeczywiście w polskim prawie istnieje taka luka?

 • Termin usunięcia braków formalnych

  Sąd wysłał do mnie pismo z wezwaniem do usunięcia braków formalnych, którego nie odebrałem, a w którym napisane było, iż w terminie 14 od daty otrzymania powinienem braki usunąć. Jednakże w międzyczasie byłem w Sądzie w innej sprawie i dowiedziałem się, że takie pismo zostało mi wysłane. (...)

 • Brak instrukcji obsługi licznika energii

  Mam pytanie dotyczące licznika energii elektrycznej zamontowanego w moim mieszkaniu. Czy zakład energetyczny może mnie oskarżać o działanie polem magnetycznym na licznik, jeśli w trakcie montażu ani w późniejszym czasie nie otrzymałem instrukcji obsługi lub innej informacji potrzebnej do (...)

 • Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej

  Jestem dłużnikiem. Mój dług został przekazany firmie windykacyjnej która zawarła umowę na okres 2 miesięcy z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie z firmą której jestem dłużny pieniądze. Dwa miesiące już minęły a ja w międzyczasie porozumiałem się z firmą której jestem dłużny pieniądze (...)

 • Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

  Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy również przestępstw wynikających z kodeksu karno-skarbowego? Jeśli tak - komu zgłasza się (...)

 • Prowadzenie księgowości przez spółkę jawną

  Czy spółka jawna musi zawsze prowadzić pełną księgowość. A jeśli nie, a prowadzi, to czy może od początku roku przejść na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

 • Rękojmia za wady robót budowlanych

  Czego może domagać się osoba składająca reklamację na wykonane roboty budowlane, jeżeli wykonawca tych robót nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia i jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym nie zostało ujęte żądanie reklamującego co do sposobu załatwienia (...)

 • Alimenty na dziecko pozamałżeńskie

  W czerwcu 2001 r. sąd wyznaczył mi kwotę rat alimentacyjnych na nieślubne dziecko 140 zł. Teraz otrzymałem wezwanie na rozprawę o podwyższenie alimentów. Pracuję w ,,budżetówce\", więc od ostatniej rozprawy moje zarobki nie wzrosły (wynoszą 1100 zł.). Dodam, że mam wyłącznie na moim (...)

 • Przedawnienie należności z czynszu najmu

  W jakim czasie przedawniają się należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i za lokal użytkowy?

 • Poświadczenie zgodności z orginałem

  Na jakiej podstawie prawnej adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentów składanych jako załączniki pozwów czy pism procesowych? W jaki sposób powinna poświadczać kopie dokumentów strona występująca bez adwokata czy radcy prawnego?

 • Odpowiedzialność dzieci za długi po rodzicach

  Czy dzieci muszą płacić za długi rodziców jeśli nie były żadnymi żyrantami?

 • Termin na sprostowanie świadectwa pracy

  Czy po upłynięciu 7 dni od czasu wydania świadectwa pracy pracownik może podnieść jakiekolwiek roszczenia wobec pracodawcy? Jaki jest ostateczny termin odwołania od zapisów w świadectwie pracy i sposobu rozwiązania umowy o pracę? Czy te kwestie ulegają przedawnieniu?

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  Gdzie należy złożyć wniosek o spadek i z czego złożony jest taki wniosek?

 • Warunki ustanowienia opieki i kurateli

  Kiedy ustanawia się opiekę, a kiedy kuratelę?

 • Nagrywanie rozmów a zasady prawa

  Czy nagrywanie rozmowy (bez wiedzy drugiej strony) dla celów udowodnienia, że druga strona stwierdza nieprawdę w sprawie z powództwa cywilnego mieści się w ramach zasad współżycia społecznego (inaczej: nie łamie zasad współżycia społecznego)?

Artykuły i poradniki

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

  Rozwiązanie i likwidacja spółki powoduje, iż następuje upłynnienie majątku spółki oraz spłatę wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Przepisy ogólne o spółkach kapitałowych zawierają jednak istotne postanowienie. Otóż z przyczyn przedstawionych powyżej sąd nie może (...)

 • W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

  Podatnicy powinni wiedzieć, że w razie zmiany danych, należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 821 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Poz. 820 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 819 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 818 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 817 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Poz. 816 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 815 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 814 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 813 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 812 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 809 z 2010

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dziennik Ustaw Poz. 808 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 11 i 23 listopada 2009 r., 14 grudnia 2009 r., 19 kwietnia 2010 r. i 5 lipca 2010 r. zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Errata do wersji skonsolidowanej Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (  Dz.U. C 84 z 30.3.2010)