e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Lipiec 2010

 • 7.7.2010

  CBA będzie mogło śledzić każdego?

  CBA bez zgody sądu zbierze dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z nas. Może to stanowić zamach na wolności obywatelskie ? alarmują eksperci.

 • 7.7.2010

  Więcej fotoradarów i szybsze mandaty

  Na polskich drogach znajduje się blisko 130 fotoradarów. Ich liczba może się zwiększyć nawet dwukrotnie, a urządzenia będą ustawiane w miejscach, gdzie kierowcy lubią docisnąć pedał gazu.

 • 7.7.2010

  Dobrowolne składki emerytalne odliczymy w PIT

  Małżeństwa rozliczające się wspólnie z fiskusem będą mogły odliczać od rocznego dochodu wydatki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne tego małżonka, który nie zarabia ani grosza.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek alimentacyjny wobec dorosłego dziecka

  Córka dostała się na dzienne studia na prywatnej uczelni czy w tej sytuacji alimenty są dobrą wola rodziców chcemy jej pomagać ale na zasadach dobrowolności.?

 • Pełnomocnik przed sądem w sprawie rozwodowej

  Chcę wnieść o rozwód. Czy w czasie rozpraw mogę być nieobecny? Czy mój pełnomocnik może mnie reprezentować, powoływać świadków, decydować na posiedzeniu bez ograniczeń? Czy można wezwać na rozprawę rozwodową osobę wbrew jej woli ?

 • Opłata manipulacyjna

  Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze przed jego otrzymaniem. Czy w takiej sytuacji możemy wprowadzić tzw. koszty manipulacyjne za (...)

 • Termin przedawnienia dla umowy kupna/sprzedaży

  Nie opłaciłam opłat prowizji agentowi nieruchomości ponieważ uważam, że źle wywiązał się ze swoich obowiązków określonych w umowie. Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży nieruchomości? A z umowy przedwstępnej?

 • Okulary korekcyjne dla pracowników

  Sytuacja: Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) - wydanym na podstawie art. 237 ze znaczkiem 15 § 1 Kodeksu pracy - pracodawca (...)

 • Unieważnienie umowy użyczenia

  Mąż X i żona Y są współwłaścicielami domu. Proces rozwodowy X i Y w trakcie. Dom w trakcie budowy, nikt więc nie może się zameldować. X zawiera umowę użyczenia jednego z pokoi z osobami Z1 i Z2. Kto może orzec nieważność wspomnianej umowy, czy jest to możliwe bez rozpoznania sprawy (...)

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym

  W marcu otrzymałam postanowienie o wszczęciu postępowania z art. 160 kodeksu karnego i 190 kodeksu karnego przeciwko pani X. Czekając na dalszy rozwój sprawy w połowie marca zadzwoniłam do prokuratora z zapytaniem, w jakim okresie czasu dojdzie do następnego etapu postępowania. Prokurator odpowiedział, (...)

 • Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

  Witam, jestem zatrudniona na umowę o prace, kilka dni temu wzięłam zwolnienie lekarskie, jednak poczułam się lepiej i następnego dnia poszłam do pracy. Nie informując pracodawcy, że jestem na zwolnieniu, zwolnienie wystawione było na 5 dni, pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób. Czy pracodawca (...)

Artykuły i poradniki

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

  Rozwiązanie i likwidacja spółki powoduje, iż następuje upłynnienie majątku spółki oraz spłatę wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Przepisy ogólne o spółkach kapitałowych zawierają jednak istotne postanowienie. Otóż z przyczyn przedstawionych powyżej sąd nie może (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 831 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 2010

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 2010

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2010

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2010

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2010

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2010

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/385/EWG (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (  Dz.U. L 32 z 4.2.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (  Dz.U. L 224 z 18.8.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 152)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 594/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Akt Wspólnego Organu Nadzorczego Eurojustu z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiający jego regulamin (Przyjęty jednomyślnie na posiedzeniu plenarnym Wspólnego Organu Nadzorczego Eurojustu w dniu 23 czerwca 2009 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 593/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Toledo (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5675 – Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)