Archiwum 11 Luty 2010

 • 11.2.2010

  Meldunek zostaje do 2014 roku

  Zastąpienie zameldowania obowiązkiem rejestracji nie zdobyło poparcia posłów z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ustalona przez komisję data zniesienia meldunku spotkała się z krytyką klubów parlamentarnych.

 • 11.2.2010

  Reaktywacja zabójstwa kwalifikowanego

  Nowela przywracająca kwalifikowany typ zabójstwa nie pozwoli na łagodzenie kar więzienia za najcięższe morderstwa oraz brutalne gwałty, które zakończyły się śmiercią ofiary.

 • 11.2.2010

  Studenci i uczniowie zapłacą za połowę biletu?

  Sejm wznowił prace nad obywatelskim projektem ustawy, który zakłada przywrócenie 49 procentowej ulgi dla uczniów i studentów na przejazdy komunikacją publiczną.

 • 11.2.2010

  Szpitale igrają ze zdrowiem pacjentów

  88 procent sprawdzonych zakładów opieki zdrowotnej wykorzystuje w badaniach rentgenowskich przestarzałe urządzenia, które nie gwarantują pacjentom bezpieczeństwa. Najstarsze z maszyn miały ponad 40 lat - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dziedziczenie po zmarłym mężu

  Po śmierci brata, bratowa opuściła mieszkanie i teraz żąda zwrotu kosztów, jakie poniosła wspólnie z mężem na remont i modernizację. Czy bratowej należy się spadek po mężu? Do domu nie wniosła nic, gdyż pochodziła z biednej rodziny. Nie mieli dzieci, a brat miał zapisane przez rodziców (...)

 • Czy dzieci dziedziczą długi?

  Dzisiaj podpisaliśmy odrzucenie spadku po moim zmarłym bracie, podpisałam ja (siostra), rodzice zmarłego, brat zmarłego wraz z żoną. To wszystkie osoby, które jako spadkobiercy posiadają na dzień dzisiejszy zdolność do czynności prawnych. Pozostaje jeszcze kwestia dzieci, brat zmarłego (...)

 • Handel motorami

  Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w ramach tejże działalności gospodarczej. Chciałabym wiedzieć, czy przy tego typu działalności (...)

 • Handel motocyklami

  Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w ramach tejże działalności gospodarczej. Chciałabym wiedzieć, jakie są możliwe formy (możliwości) (...)

 • Handel motocyklami i skuterami

  Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w ramach tejże działalności gospodarczej. Chciałabym wiedzieć, na czym polega wystawianie faktur (...)

 • Nota korygująca

  Do firmy trafiają czasami źle wystawione faktury. Najczęściej błędnie wpisana nazwa naszej firmy albo NIP firmy, czasami błąd w adresie. Takie faktury są wprowadzane do systemu i księgowane. Czy my mamy jako nabywca obowiązek wystawiania not korygujących do źle wystawionych faktur (jeżeli (...)

 • Zaskarżanie orzeczeń

  Czy wyrok, który nie jest zaskarżalny nie podlega dyskusji? Czy jako strona, która czuje się pokrzywdzona nic nie może zrobić? Czy możemy jako strona, która ma poczucie niesprawiedliwości wnieść jakieś odwołanie? Czy nie ma dalszej drogi, by móc chociażby spróbować chodzić swoich racji? (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie

  Aktualnie jestem na dłuższym zwolnieniu lekarskim po operacji. Do pracy wracam 1-ego marca. Wiem, że po moim powrocie, przełożony chce mnie przenieść na inne, mniej korzystne dla mnie stanowisko. Ponieważ wiąże się to ze zmianą warunków pracy (nowy i w dużym stopniu nieznany mi zakres obowiązków, (...)

 • Instalacje elektroenergetyczne a budowa

  Posiadam działkę niezabudowana, którą w najbliższym czasie będę przygotowywał do zabudowy tj. doprowadzal niezbędne media w postaci przyłączy. Przez te działkę przechodzą podziemne obce inistalacje - linie energetyczne zasilające trakcję kolejową należące do PKP oraz linie energetyczne (...)

 • Przedawnienie zasiłku chorobowego

  Prowadzę działalność gospodarczą. Znalazłem stare zwolnienie lekarskie ze stycznia 2007 r. ZUS nie wypłacił mi za nie zasiłku. Dopiero teraz otrzymałem decyzję odmawiającą zasiłku w wyniku mojego zapytania do ZUS-u dlaczego nie dostałem zasiłku. Czy jeżeli odwołam się do Sądu od (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Dni wolne od pracy w 2009 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Provolone del Monaco (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych — 1. suplement do 28. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)