e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Wrzesień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

  Jako oskarżony dostałem z Sądu akt oskarżenia. Czy w odpowiedzi na przedmiotowy akt, na który mam zamiar się ustosunkować mogę od razu dołączyć swoje dowody w sprawie, których wcześniej nie ujawniałem (opinie, przytoczyć wyroki sądu i etc.), oraz wnioskować o przesłuchanie świadków (...)

 • Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

  Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie "wyrażam zgodę" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie osoby solidarnie?

 • odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy jako prawo akcesoryjne (względnie powstaje uprawnienie do wykreślenia zastawu z rejestru)? (...)

Artykuły i poradniki

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2012

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 988 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

 • Monitor Polski Poz. 632 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 631 z 2012

  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)