Archiwum 7 Wrzesień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Badania profilaktyczne

  Pracownik, który podejmuje pracę zostaje skierowany do lekarza profilaktyka w celu przeprowadzenia badań lekarskich i orzeczenia dopuszczalności do pracy na danym stanowisku pracy. Czy zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania pracownik może dostarczyć w ciągu trzech dni od dnia podjęcia (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1000 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 999 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 998 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Poz. 997 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 996 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 • Monitor Polski Poz. 648 z 2012

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Poz. 647 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 646 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 645 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2012 r.