Jedna osoba prezesem zarządu w dwóch spółkach

Pytanie:

Czy istnieją prawne przeszkody sprawowania funkcji prezesa zarządu w dwóch spółkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jedna osoba prezesem zarządu w dwóch spółkach

Zgodnie z postanowieniami art. 211 kodeksu spółek handlowych, członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. Z powyższego wynika, iż jeżeli obie spółki są względem siebie konkurencyjne, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w całości lub w części pokrywającą się, wówczas na zajmowanie stanowiska prezesa w tych spółkach potrzebna jest zgoda spółki. Wydaje się, iż osoba taka powinna uzyskać zgodę obu spółek. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. Jeżeli zaś spółki nie są względem siebie konkurencyjne, osoba nie musi uzyskiwać zgody na zajmowanie stanowiska w zarządzie innej spółki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne