e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Maj 2010

 • 14.5.2010

  Kasy fiskalne dla kolejnych grup przedsiębiorców

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych. Od przyszłego roku ewidencję obrotów będą musiały prowadzić nowe grupy podatników.

 • 14.5.2010

  Nie zadzwonimy przez "zero"

  Od soboty zmieni się sposób wybierania numerów z telefonów stacjonarnych. Zrobimy to bez krajowego prefiksu "0".

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

  Proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca \" X \" dysponujący samochodami ciężarowymi i zatrudniający kierowców, lecz nie posiadający licencji, o której mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tym samym nie świadczący usług transportowych tylko usługi wynajmu samochodów (...)

 • Nabycie własności przez zasiedzenie

  Moja mama myśli o założeniu w sądzie sprawy o zasiedzenie kawałka gruntu rolnego, który ma w faktycznym posiadaniu i użytkuje samodzielnie od 1961 roku. Grunt ten należał wcześniej do jej babci i babci sióstr. Od tamtego czasu nie było przeprowadzonych żadnych postępowań spadkowych. Potencjalni (...)

 • Środek zaskarżenia od postanowienia sądu

  W dniu 03.11.2009 r. Sąd Rodzinny wydał zarządzenie o umieszczeniu małoletniej dziewczynki w placówce opiekuńczo - wychowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Matka dziecka wniosła odwołanie do Sądu od tego zarządzenia. Po tym fakcie była sprawa kolejna w Sądzie, gdzie (...)

 • Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

  Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć pewność, że za jakiś czas kiedy będzie komplet dokumentów do sporządzenia umowy notarialnej, (...)

 • Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

  Pracownik ma określone miejsce pracy w umowie o pracę, w lokalizacji konkretnego miasta.Pracuje on w systemie równoważnego czasu pracy, wykonuje zawód maszynisty kolejowego. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy określone jest miejsce pracy analogicznie do tego, co zawiera umowa o pracę. Czy (...)

 • Sezonowa sprzedaż napojów

  Chciałbym rozpocząć działalność polegającą na sezonowej sprzedaży napojów na ulicach większych miast Polski. Niekoniecznie zawsze w tym samym miejscu, na przykład, z samochodu lub \"z ręki\". W jaki sposób polskie prawo reguluje handel obwoźny? Czy trzeba mieć i w jaki sposób uzyskać (...)

 • Sprostowanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego

  Mój problem dotyczy niezgodności imion mojego ojca i nazwisk mojej matki w aktach stanu cywilnego. W pierwszym przykładzie w akcie urodzenia widnieje: Jan Mateusz Kowalski, zaś w akcie zgonu: Mateusz Jan Kowalski. Jeśli chodzi o niezgodność nazwisk mojej mamy to w akcie ślubu jest: Kowalska, (...)

 • Podział ruchomości po rozwodzie - samochód

  Od czerwca 2009 r. jesteśmy po rozwodzie. W trakcie małżeństwa nabyliśmy samochód i w dowodzie rejestracyjnym byliśmy współwłaścicielami. Obecnie mąż chce się zrzec praw do samochodu na moją rzecz. Jak należy uregulować taki stosunek abym mogła przerejestrować auto tylko na siebie? (...)

Artykuły i poradniki

 • Skarga konstytucyjna

  Każdy obywatel może skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dojdzie do wniosku, że prawomocny wyrok lub ostateczna decyzja została wydana na podstawie przepisu lub aktu prawnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. (...)

Projekty Ustaw



 • fotEgzamin na syndyka będzie łatwiejszy

  Kandydat na syndyka będzie musiał uzyskać jedynie 66 proc. poprawnych odpowiedzi na egzaminie pisemnym. Projekt nowelizacji ustawy o licencji syndyka ma zwiększyć dostęp (...)

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Poz. 535 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 534 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 533 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

 • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 2010

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2010

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 530 z 2010

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 529 z 2010

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 528 z 2010

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Poz. 527 z 2010

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2010

  Komunikat nr 5/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 519 z 2010

  Uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Poz. 518 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

 • Monitor Polski Poz. 517 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 • Monitor Polski Poz. 516 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

 • Monitor Polski Poz. 515 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu